Aankoper

  • onbepaald
  • Dessel
Solliciteren

Jouw recruiter is Tinne Goris

Doelstelling

Voornaamste taken

* Analyseren en vertalen van de behoeften van de interne klant naar een optimale oplossing rekening houdend met de strategie van de organisatie met als doel de meest geschikte aankoopprocedure te kiezen en uit te schrijven.
* Afstemmen met en overtuigen en informeren van de interne klant om hun behoeften in kaart te brengen.
* Afstemmen met diverse externe partijen om de verschillende mogelijkheden in kaart te brengen.
* Uitschrijven van administratieve en contractuele specificaties en nagaan of de technische specificaties hiermee in overeenstemming zijn en deze corrigeren indien nodig.
* Selecteren van leveranciers met als doel voor de organisatie de best mogelijke voorwaarden voor te stellen en te verkrijgen inzake prijs, kwaliteit en leveringstermijn.
* Uitvoeren van marktonderzoek.
* Maken van kwalificaties van de potentiele leveranciers.
* Selecteren o.b.v. selectiecriteria.
* Toezien dat de aankopen gebeuren volgens de geldende reglementeringen (bijvoorbeeld: wet op de overheidsopdrachten, voorkomingsbeleid, algemene wetgeving zoals incoterms, BTW,… ) met als doel het aankoopproces volgens de vooropgestelde regels te laten verlopen.
* Opvragen en analyseren van offertes.
* Controleren van en onderhandelen om de offerte af te stemmen op de behoeften (formeel/administratief en technisch).
* Samenstellen van het contract op basis van de informatie van de afdeling, de offerte van de leverancier en de aankoopvoorwaarden van de organisatie.
* Opvolgen van de levering van de bestelde goederen en diensten met als doel de organisatie te voorzien van grondstoffen, materiaal, uitrusting en/of diensten binnen de vooropgestelde tijd.
* Logistiek afhandelen van transporten in binnen- en buitenland.
* Behandelen en opvolgen van klachten.
* Opmaken PV bij anomalieën.
* Opvolgen en evalueren van leveranciers op vlak van hun geleverde prestaties en kwalificaties, op basis van de input van interne en externe partijen met als doel de kwaliteit van de werken door externen te behouden of te verbeteren.
*Afstemmen met de interne klant of de kwaliteitseisen zijn voldaan.
*Registreren van klachten en boetes, communiceren naar de leveranciers en deze opvolgen.
*In gesprek gaan, al dan niet met de leidinggevende, omtrent kwaliteitseisen.
*Opnemen van administratieve en logistieke taken met als doel ondersteuning te bieden aan de organisatie.
*Opmaken van verkoopsprijslijsten voor en verkopen van verpakkingsmaterialen aan externe klanten.
* Beheren van het leveranciersbestand en offertes.
* Aanleveren van rapporten aan de leidinggevende omtrent de voortgang van het werk en aankopen.
* Proactief signaleren, analyseren en aanpakken van problemen en het aankoopgedrag van de organisatie met als doel de voortgang van het aankoopproces te garanderen.
* Detecteren en oplossen van problemen in het aankoopproces.
* Uitwerken van structurele aanpassings- en verbetervoorstellen.
* Toepassen en indien nodig bijsturen van bedrijfsspecifieke kwaliteits- en veiligheidsvereisten bij het bestelproces.
* Controleren van de inhoud van de lopende contracten a.d.h.v. overleg met de interne klant met als doel de contracten af te stemmen op de behoeften van de interne klant.
* Controleren van de contracten op basis van de planning.
* Nagaan van behoeften van de interne klant.
* Aanpassen van de contracten in onderhandeling met de leverancier.

Profiel

* Aantoonbare kennis van en ervaring met onderhandelingstechnieken
* Aantoonbare kennis van en ervaring met AX dynamics
* Aantoonbare ervaring met (wet op) overheidsopdrachten
* Aantoonbare ervaring met leveranciersselectie- en beheer
* Aantoonbare ervaring met logistiek beheer van goederen en diensten
* Aantoonbare ervaring met uitwerking van aankoopbeheer en -processen
* Bachelor
* Nederlands (expert)

Wat bieden wij?

Solliciteer via het formulier

"*" indicates required fields

Max. file size: 256 MB.
Max. file size: 256 MB.
Ik accepteer het privacybeleid en de algemene voorwaarden.*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.