Adviseur Technieken

Hasselt
VS21007
Solliciteer direct
Voornaamste taken

Directe ondersteuning van de programmamanager en de projectleider(s) en dit vanuit hun specifieke discipline: architectuur of technieken.
Hij/zij, de ‘Adviseur’, zal actief meewerken aan de opbouw van de inhoud van de diverse bouwkundige projecten en de cadans in de uitrol van het programma ervan.
De Adviseur zal waken over het behoud/de conformiteit van de inhoud van de opdracht/het werk en de op te leveren kwaliteit, evenals m.b.t. het programma: het behoud van de voorziene “Over-all” planning, het “Over-all” budget en de voorziene continuïteit van het programma.
Daarnaast zal de kennis geborgen worden zowel in documenten als in opleiding van de Project- en de Fluvius-medewerkers (afdeling Facilitair Beheer: de betrokken diensten ‘Projecten’ en ‘Beheer en Onderhoud’), eveneens in het kader van de overdracht naar het onderhoud, de verdere professionalisering, kortom ook het actief Portfoliobeheer.

De Adviseur treedt op vanuit een kwaliteitsbewakende rol, waarbij hij/zij:
• tijdens de uitrol van het programma, de programmamanager rechtstreeks zal bijstaan, te starten bij de opmaak van het Programma van Eisen van het project (Generiek en Specifiek) en hij/zij vervolgens het ontwerpproces zal begeleiden (schetsontwerp, voorontwerp) in de Design & Build-aanbestedingsfase; en
• tijdens de uitrol van het project (startend vanaf de ontwerpfase) voornamelijk de technische en sturende ondersteuning zal bieden aan de projectleiding, die zelf optreedt vanuit een coördinerende en superviserende rol.
De adviseur zorgt mee dat er consensus wordt bereikt met alle project- en programma betrokkenen tijdens de uitvoering van een project. Zo nodig zal de Adviseur escaleren naar de Programmamanager.

Profiel

Senior profiel met masterdiploma, min. 10 jaar ervaring met bouwwerken, -projecten, gebundeld in programma’s en aansturing, zowel hiërarchisch als in matrix, van de project- en/of de programmamedewerkers.
Een vruchtbare beroepservaring van minstens 10 jaar in de ontwikkeling van vastgoedprojecten, de opvolging en de uitvoering van grote bouw- en/of renovatieprojecten met een omvang variërend van 1 tot 40 mio euro.

Je beschikt over een masterdiploma:
voor de functie Adviseur Technieken:
• ingenieur – elektromechanica, of
• ingenieur – elektrotechniek

Kennis: Alle elementen m.b.t. de discipline’s
? HVAC, EPB en ventilatieverslaggeving,
? Elektriciteit
? Sanitair,
? Liften,
? Brandveiligheid (preventie, waarschuwing en alarm, …),
? Hernieuwbare energie, …
? …

Ervaring met:
• Alle elementen m.b.t. het creatief proces: vanaf de analyse van het PvE en het stimuleren van de verbeelding, komen tot de eerste schetsen om vervolgens, na overleg, toetsing en afstemming met de (interne) klant, over te gaan tot voorontwerp, ontwerp en de beschrijving van de uitvoering vastgelegd in materialen en uitvoeringdetails;
• Alle elementen m.b.t. het projectverloop en alle per projectfasen betrokken aspecten zoals deze voorkomen in de opmaak van het PvE, de schetsontwerpen, voorontwerpen, het ontwerp, de planning, aanbestedingsdocumenten, uitvoeringsontwerp en -detaillering, werfverslag, technische fiche/materiaalstekkaart, vorderingsstaat, aanmaning, PV van vaststelling, PV van Voorlopige oplevering, … zoals onder meer de diverse communicatiemiddelen bvb. i.f.v. de aan te spreken stakeholder(s), de Info-deling met de betrokken medewerkers (zoals o.m. naamgeving documenten ifv projectstructuur, opmaak overlegstructuur, …), … ;
• Alle elementen m.b.t Kantorenbouw: de ideale maatvoering, het open plan, akoestisch gedreven opbouw, circulatie en ruimtelijke relaties, flexibiliteit, ...;

Vaardigheden:
• Uitmuntende kennis van MS Office-toepassingen zoals Word, Exel, Power Point, Outlook,
• kennis van MS-Project of gelijkwaardige planningstool (bvb. Primavera, ..) met begrippen zoals onder meer “afhankelijkheden, kritieke pad, .. “
• …

Meerwaarde, pluspunt:
• Kennis van één of meerdere Kwaliteitszorgsystemen zoals OHSAS 18000 (Arbeidsomstandigheden), ISO 14000 (Milieu) en ISO 55000 (Asset) en de implementatie er van met onder meer de continue verbetering (Cirkel van Demming, ..), risicobeheersing, … .
• Kennis van Autocad (versie 2016 of hoger);
• Basis kennis van SAP-beginselen (zoals o.m. aanmaak ATB, het ‘goederenontvangst’, …),
• kennis van GRO – de “duurzaamheidsmeter” van de Vlaamse Overheid voor overheidsgebouwen,
• Bijzondere kennis van de procedures en vormvereisten van de “Openbare Aanbesteding – Overheidsopdrachten” :
o Selectie- en gunningscriteria, Selectie- en Beoordelingscommissie, inhoudelijke beoordeling inschrijving en offerte,
o Werfverloop met o.m. impact van ‘Wijzigingen/meer- of min-werk’, vertraging, boeten en straffen, het staken van de werken (stopzetting vs. schorsing),
o Oplevering van een overheidsopdracht,
o ...

Deel deze vacature:
Meer weten over deze vacature? Contacteer:

Valérie Smolders

Vul je gegevens in
CV
Slechts één bestand.
30 MB limiet.
Toegestane types: txt rtf html odf pdf doc docx.