All-round technical support

  • EJ24073
  • Olen
Solliciteren

Jouw talent hunter is Elke Janssens

Doelstelling

Het technisch ondersteunen van alle disciplines met CAS-informatie voor de verwezenlijking van
industriële investeringsprojecten onder leiding van een CAS project manager.

Voornaamste taken

Deze functie heeft 2 grote doelen:
1. Technisch ondersteunen van alle disciplines met het verstrekken van de juiste CAS informatie:
– Ondersteunen van de CAS project manager in zijn taken
– Zorgen dat de juiste CAS – informatie voor de verschillende waves binnen een project en
voor de verschillende projecten beschikbaar is, samenstellen van de startinformatie voor de
volgende wave of een parallel project
– Opvragen, evalueren in samenwerking met de discipline leads van de opgedane ervaringen
(lessons learned) en deze beschikbaar maken voor de volgende waves, projecten
– Nakijken van de door de EPCm's gegenereerde CAS plannen en ontwerpen in
samenwerking met de discipline leads.
– Kijkt de civiele concept lay-outs (2D en 3D) na binnen de vooropgestelde grenzen, kijkt de
tekeningen, gemaakt door derden, na en controleert hierbij op technische fouten, de naleving
van normen en interne standaarden.
– Verzamelt informatie (scope bepaling) en stelt concepten op voor de non-process gebouwen
en structuren in samenwerking met OPS (lay-out kantoren, werkplaatsen, opslagplaatsen,
parking, ingangen voor vrachtwagens,...) en coördineert de uitwerking ervan (door interne of
externe tekenaars/studiebureaus) onder leiding van een project-/discipline manager
– Stelt CAS specificaties en projectstandaarden op (in samenwerking met de discipline
Manager CAS engineering of studiebureau)
– Voorziet de studiebureaus van de nodige Umicore voorschriften, normen en aanbevelingen
waaraan de te leveren goederen / diensten dienen te voldoen
2. Uitwerken van de logistieke concepten:
– Werkt samen met Operations & logistiek om de logistieke stroom van productiegoederen in
kaart te brengen aan de hand van:
ï‚· Spaghetti diagrams
ï‚· Excelsheets
ï‚· ...
– In samenwerking met de logistieke afdelingen van de verschillende studiebureaus en in
samenwerking met mogelijke leveranciers van logistieke oplossingen worden er concepten
uitgewerkt voor:
ï‚· Stockage oplossingen voor de magazijnen
ï‚· Connecties tussen de magazijnen en de productiegebouwen
ï‚· Logistieke bewegingen in de productiegebouwen
ï‚· ...
– Neemt deel aan de aankoopactiviteiten d.m.v. controle van de door het studiebureau
opgemaakte technische beschrijvingen in het kader van offerteaanvragen
– Voorziet waar nodig de technische beschrijvingen voor de civiele lastenboeken,
implementeren van de Umicore voorschriften, normen en aanbevelingen waaraan de te
leveren benodigdheden dienen te voldoen
– Ondersteuning in het nakijken van hoeveelheden van facturen na en legt ze ter goedkeuring
voor aan de projectmanager

Profiel

ï‚· Is creatief en beschikt over analytisch denkvermogen om bij eventuele problemen mogelijke
oplossing voor te stellen, kortom, sterk in logisch en oplossingsgericht denken
ï‚· Kan zich inleven in de wensen van de interne klant (is empatisch) en vertaalt deze in technische
vraagstukken, en helpt deze op te lossen.
ï‚· Kan omgaan met veranderingen in alle fases van het project, veroorzaakt door technische (proces)
ontwikkelingen en veranderende eisen van de (interne) klanten.
ï‚· Beschikt over een goede civiele kennis om bij het zoeken naar technische oplossingen rekening te
houden met technische en bouwkundige mogelijkheden
ï‚· Ervaring in de logistieke automatisering is een pluspunt
ï‚· Heeft operationele kennis van de wettelijke reglementeringen m.b.t. zijn discipline
ï‚· Kent de mogelijkheden van kantoorsoftware en is vaardig in het werken met Navisworks
ï‚· Kan discreet omgaan met confidentiële informatie i.v.m. nieuwe technische ontwikkelingen
ï‚· Beschikt over praktische talenkennis Engels om technische documenten te kunnen lezen en
begrijpen en om technische gesprekken te kunnen voeren met studiebureaus en leveranciers
ï‚· Kan coördinerend optreden bij kleine (deel-)projecten en taken
ï‚· Is leergierig en houdt zijn kennispeil up to date
ï‚· Werkt nauwgezet en kwaliteitsbewust
ï‚· Is flexibel en kan aan meerdere projecten tegelijkertijd werken

ï‚· Werkt logistieke en civiele/lay-out concepten uit als oplossing voor voorgelegde vragen/problemen
ï‚· Is creatief bij het uitwerken van voorstellen in het kader van projecten
ï‚· Kijkt over de grenzen van eigen discipline heen en denkt mee met lopende
acties/onderwerpen/beslissingen van de collega's (elektrisch, proces, productie, logistiek,
onderhoud...)
ï‚· Werkt samen en/of overlegt met:
– Alle bij de projecten betrokken diensten om informatie uit te wisselen, zoals discipline
managers, interne en externe tekenaars en ontwerpers (ook van de andere disciplines)
en/of Engineering Bureau's, reliability engineers, proces engineers, Onderhoud en
Productie)

Wat bieden wij?