Chemical process engineer

 • VS24929
 • Genk

Een mooie kans voor een talent als jij!

Bij Tormans krijg je een vast contract en toch veel variatie door onze uiteenlopende projecten. Loopt een project af? Dan zorgen wij voor een volgend boeiend project bij één van onze klanten. Freelance? Ook dan kan je bij ons aan de slag!

Je komt terecht in een familiaal, no-nonsens bedrijf waar jij op de eerste plaats komt. Gepaste opleiding, persoonlijke begeleiding, advies en coaching op maat. Uiteraard!

Je bepaalt zelf je traject

 • Jobs die bij jou passen
 • Doorgroeimogelijkheden
 • Mooie kansen bij grotere spelers
 • Variatie in opdrachten
 • Ontwikkel je kennis en talent

Je krijgt onze steun

 • Aantrekkelijk salaris
 • Bedrijfswagen
 • Maaltijdcheques, vergoedingen, ...
 • Correcte en snelle administratie
 • Persoonlijke begeleiding

Je verdient ook ontspanning

 • Tormans Café
 • Sinterklaasfeest
 • Meet & Eat
 • Familiedag
 • Recepties

Wij koppelen talenten zoals jou aan boeiende bedrijven.

We zijn een grote speler waar de medewerkers centraal staan. We zijn een familiebedrijf en vinden het behouden van het familiale karakter, in alles wat we doen, héél belangrijk!

Wij zoeken een
Chemical process engineer!

We zijn op zoek naar een ervaren Syngas (Handling) Process Engineer om ons team te versterken bij de ontwikkeling en exploitatie van een baanbrekende procesinstallatie voor de behandeling van syngas. Dit is een zeldzame kans om te werken aan een uniek project dat nieuwe standaarden zal stellen in de industrie.
De ideale kandidaat heeft minimaal 10 jaar relevante ervaring in syngasbehandeling en chemische procesinstallaties, met een sterke voorkeur voor expertise in vergassing.

Dit zijn je voornaamste taken:

* Samenwerken met het engineeringteam bij het procesontwerp, de detailengineering, de verdere inbedrijfstelling en het opstarten van de procesinstallatie voor de behandeling van syngas.
*
Technische expertise leveren op het gebied van syngaszuivering, -conditionering en -behandeling.
* Ontwerpen en bedienen van vergassingsreactoren, om optimale prestaties en syngaskwaliteit te garanderen.
*
Toezicht houden op systemen voor opslag, transport en gebruik van syngas.

*
Ontwikkelen en implementeren van systemen voor procesveiligheidsbeheer (PSM) om de hoogste niveaus van veiligheid en naleving te waarborgen om het algehele risico van schade aan mens en milieu te minimaliseren.

*
Neemt deel aan procesrisicoanalyses en risicobeoordelingen.

*
Managen van de implementatie van het Management of Change (MOC) proces, ervoor zorgen dat aan alle eisen van het change management proces wordt voldaan, met name waar het gaat om P&ID’s, datasheets en ontwerpbasisinformatie.

*
Zorgt voor effectieve probleemoplossing en analyse van de fabrieksomstandigheden om de chemische processen te optimaliseren en operationele uitmuntendheid te bereiken in de werking van de fabriek (inclusief opstarten, uitschakelen en turnaround activiteiten), betrouwbaarheid, veiligheid, productiviteit en efficiëntie.
*
Procesvariabelen bewaken en analyseren en gegevensgestuurde beslissingen nemen voor voortdurende verbetering. Bijv. procesparameteraanpassingen; optimaliseren van lusprestaties en regelaars.
*
Bewaken van het SIS (Safety Instrumented System).
*
Beheren van engineeringprojecten, waarbij je je houdt aan het budget en de tijdslimieten.

*
Voert complex onderzoek uit en doet aanbevelingen voor apparatuur- en/of materiaalselectie.

*
Samenwerken met cross-functionele teams om een naadloze communicatie en coördinatie te waarborgen.

*
Ontwikkelt, beoordeelt en actualiseert operationele procedures voor operaties, opstarten en stilleggen.

*
Assisteert bij de ontwikkeling en begeleiding van andere technici.
*
Creëert een cultuur en neemt initiatieven op het gebied van betrouwbaarheid in het engineeringteam en biedt de nodige ondersteuning voor betrouwbaarheidsfocus op onderhoud.

*
Verantwoordelijk voor de bekendheid van alle gecontroleerde documenten met betrekking tot deze functie volgens het Document Awareness Report van de Document Management Database.

Dit zijn must-haves voor deze job:

* Bachelor of Master of Science in Engineering vereist, voorkeur voor Chemische Technologie.

*
Minimaal 10 jaar ervaring in chemische procestechniek, waaronder probleemoplossing, bewaking, conceptueel ontwerp en dimensionering en selectie van apparatuur.

*
uitgebreide operationele en fabrieksgerelateerde ervaring in een werkende gas- of chemische verwerkingsomgeving.

*
Ervaring met syngasproductie (hands on) is een doorslaggevende troef.
*
Diepgaande kennis van de samenstelling, eigenschappen en het gedrag van syngas.

* Ervaring met de zuivering, conditionering en behandeling van syngas.
*
Bewezen expertise in vergassingstechnologieën en hun toepassing in industriële omgevingen.

*
Vermogen om vergassingsreactoren effectief te ontwerpen en te bedienen en vertrouwdheid met opslag- en transportsystemen voor syngas.
*
bekendheid met bijproducten van vergassing en het gebruik ervan, inclusief kennis van milieueffecten en verzachtende maatregelen bij vergassing.
*
Ervaring in het ontwerpen, in bedrijf stellen en exploiteren van chemische procesinstallaties met een goed begrip van de verschillende fasen van het projectopleveringsproces (projectlevenscyclus) van front-end haalbaarheid via FEED en detailengineering, EPC en inbedrijfstelling met sterke ervaring in interdisciplinaire coördinatie en de competentie om werk uitgevoerd door andere ingenieurs te coördineren, beoordelen en controleren.

*
Vermogen om problemen op te lossen en chemische processen effectief te optimaliseren

*
Kennis van en ervaring met chemische procesinstallaties: Equipment Sizing, Heat, Energy and Material Balance, Process Flow Diagrams (PFD), P&ID’s, Material Selection Diagrams (MSD), Process Equipment Specifications, Equipment Datasheets, Process equipment Lists, Instrument Data, Relief Valve Data, Relief Loads, hydraulische berekeningen, PSV safety valve sizing, flare stack design, thermische berekeningen voor warmtewisselaars en luchtkoelers.

*
Bekendheid met industriestandaarden voor de chemische procesindustrie (ISA, IEC API, ASME en ANSI-standaarden) met grote nadruk op IEC 61508, SIL.
*
Bekwaamheid in het gebruik van software voor procesmodellering (bv. Aspen HYSYS, EDR,…) voor chemische procesinstallaties, inclusief dynamische modellering.
*
Sterk begrip van veiligheidsprotocollen, risicobeoordeling in chemische installaties en bekendheid met veiligheidsvoorschriften en naleving in de chemische procesindustrie.
*
De ATEX-richtlijn kunnen interpreteren en implementeren in een chemische procesinstallatie.

*
Ervaring met het ontwikkelen en implementeren van beheersystemen voor procesveiligheid in het algemeen en methodologieën voor het identificeren van gevaren voor procesveiligheid en risicobeperkende maatregelen zoals HAZOP, SIL & LOPA in het bijzonder.

*
kennis van instrumentatie en apparatuur voor procesveiligheid die in chemische fabrieken worden gebruikt, met ervaring in het implementeren van veiligheidsprotocollen en het reageren op noodsituaties.
*
Bekwaamheid in procescontrolesystemen en automatisering voor chemische fabrieken.

*
Ervaring met het implementeren van automatiserings- en procesbesturingsoplossingen voor veiligheid en efficiëntie.
*
Kennis van procesbesturingssoftware-DCS-systemen (Emerson, Siemens)/Safety PLC’s en programmering.

*
Sterke analytische en uitstekende probleemoplossende vaardigheden voor complexe technische uitdagingen met een track record van innovatieve oplossingen in chemische fabrieksoperaties.
*
aanleg voor probleemanalyse en initiatieven voor voortdurende verbetering.

*
Het vermogen om te gaan met uitdagende situaties en tijdig beslissingen te nemen.
*
Ervaring met projectmanagement van ontwerp tot voltooiing, met resultaten op tijd en binnen budget.
*
Sterke organisatorische en planningsvaardigheden om projectmijlpalen te halen.
*
In staat om te werken onder strakke deadlines en tegelijkertijd de doelstellingen te halen, met het vermogen om te gaan met concurrerende prioriteiten en de tijd op de juiste manier te beheren en een zelfstarter met het vermogen om zelfstandig te werken wanneer dat nodig is.

*
Uitstekende communicatieve vaardigheden, in staat om technische informatie effectief te presenteren.
*
Het vermogen om technische informatie te presenteren aan belanghebbenden en het management.
*
Vlotheid in relevante technische terminologie om effectieve communicatie te vergemakkelijken.
*
Het vermogen om samen te werken in een team en ideeën duidelijk over te brengen.
*
Bekwaam gebruiker van standaard computerpakketten (bv. Microsoft Office).

Solliciteer nu