Civil Engineer

  • EJ24376
  • Olen
Solliciteren

Jouw talent hunter is Elke Janssens

Doelstelling

Voornaamste taken

- Voert de concepttekenwerk uit van projecten van middelgrote tot grote omvang en werkt mee aan de uitvoering van het ontwerp van complexe investeringsprojecten:
– Is actief betrokken bij projecten van concept t.e.m. opstart onder begeleiding en ter ondersteuning van de Engineering Manager
– Ontwerpt de civiele concept lay-outs (2D en 3D)naar de wensen van alle disciplines en binnen de vooropgestelde grenzen. De concepten komen tot stand door nauwe samenwerking met de andere disciplines onder leiding van een project-/discipline manager
– Vergelijkt de verschillende concepten in samenspraak met de andere disciplines
– Werkt samen met proces- en mechanical engineering mee aan de lay-outs van de installaties
– Stelt concepten op voor de non-process gebouwen en structuren in samenwerking met OPS (lay-out kantoren, werkplaatsen, opslagplaatsen, parking, ingangen voor vrachtwagens,...) en coördineert de uitwerking ervan (door interne of externe tekenaars/studiebureaus) onder leiding van een project-/discipline manager
– Stelt specificaties en projectstandaarden op (in samenwerking met de Engineering Manager of studiebureau)
– Voorziet de studiebureaus van de nodige Umicore voorschriften, normen en aanbevelingen waaraan de te leveren goederen / diensten dienen te voldoen
– Neemt deel aan besprekingen in het kader van risico analyses (bereidt deze voor, adviseert betreffende de te nemen maatregelen en verwerkt de te nemen maatregelen in het ontwerppakket)
– Kijkt tekeningen na komende van interne of externe tekenaars/ontwerpers
– Verzamelt informatie (scope bepaling) voor externe engineering bureaus
– Coördineert/stuurt interne/externe ontwerpers aan en beoordeelt hun ontwerpen, kijkt de tekeningen, gemaakt door detailtekenaars en derden, na en controleert hierbij op technische fouten, de naleving van normen en interne standaarden

- Neemt deel aan de aankoopactiviteiten i.v.m. projecten van middelgrote tot grote omvang en/of complexe projecten:
– Ondersteuning en controle van de door het studiebureau opgemaakte technische beschrijvingen in het kader van offerteaanvragen
– Levert voor aankoopdossiers, indien behandeld door de projectmanager, de nodige informatie aan (hoeveelheden, schetsen,...)
– Voorziet waar nodig de technische beschrijvingen voor de civiele lastenboeken, implementeren van de Umicore voorschriften, normen en aanbevelingen waaraan de te leveren benodigdheden dienen te voldoen
– Ondersteuning in het nakijken van hoeveelheden van facturen na en legt ze ter goedkeuring voor aan de projectmanager

Profiel

- Beschikt over een goede civiele kennis om bij het zoeken naar technische oplossingen rekening te houden met bouwkundige mogelijkheden
- Heeft operationele kennis van de wettelijke reglementeringen m.b.t. zijn discipline
- Kent de mogelijkheden van kantoorsoftware en is vaardig in het werken met gespecialiseerde tekenpakketten (3D - civiel tekenwerk in samenwerking met andere disciplines // combineren van verschillende 3D tekenpakketten // werken met Navisworks)
- Is creatief en beschikt over analytisch denkvermogen om bij eventuele problemen mogelijke oplossing voor te stellen
- Kan zich inleven in de wensen van de interne klant (is empatisch) en vertaalt deze in technische vraagstukken, en helpt deze op te lossen
- Kan discreet omgaan met confidentiële informatie i.v.m. nieuwe technische ontwikkelingen
- Beschikt over praktische talenkennis Engels om technische documenten te kunnen lezen en begrijpen en om technische gesprekken te kunnen voeren met studiebureaus en leveranciers
- Kan coördinerend optreden bij kleine (deel-)projecten en taken
- Is leergierig en houdt zijn kennispeil up to date
- Werkt nauwgezet en kwaliteitsbewust
- Is flexibel en kan aan meerdere projecten tegelijkertijd werken

Wat bieden wij?