Commissioning engineer/leader

Dessel
VS200058
Solliciteer direct
Doelstelling

De commissioning leider zorgt ervoor dat een project op een veilige en gestructureerde manier overgedragen kan worden van het projectteam naar de klant (Exploitant en onderhoud). Commissioning is het proces waarbij wordt gekeken of alle systemen en onderdelen van een project zodanig zijn ontworpen, geïnstalleerd, getest en onderhouden dat zij voldoen aan de operationele eisen. Voordat een installatie in gebruik wordt genomen, organiseert en begeleidt de commissioning leider de inbedrijfstelling en validatie. Het proces van het ‘in bedrijf stellen’, omvat het plannen, uitvoeren en controleren van (duizenden) inspecties op machines, instrumenten, schakelingen, modules en systemen. Voor klasse 2 en 3 projecten wordt deze rol opgenomen door de projectleider. Voor klasse 1 projecten kan deze rol door een andere persoon opgenomen worden.

1. Opstellen en uitvoeren van een commissioning en testplan
2. Overdracht organiseren van de installatie naar de eindgebruiker
3. Indienststelling van technieken
4. Opstellen en opvolgen punchlijst
5. Onderdelen die niet voldoen identificeren en uitwerken van een oplossing met het team

De functie is verantwoordelijk voor het managen van projecten en dit zowel op het vlak van de bouw van nieuwe installaties als de realisatie van aanpassingen aan bestaande installaties -conform de interne en externe regelgeving -met als doel projecten op te leveren in lijn met de projectverwachtingen zoals kost, tijd en scope.

Voornaamste taken

Leiden, organiseren, uitvoeren, evalueren en bijsturen van studies en projecten, zoals bouw van nieuwe (onderdelen van) installaties alsook realisatie van aanpassingen aan bestaande installaties met als doel het project optimaal op te leveren aan de opdrachtgever.
* Uitwerken en vertalen van de behoefte in een technische concept.
* Uitvoeren van de nodige studie(s) resulterend in technische lastenboeken.
* Leiden van de uitvoering, de oplevering en indienststelling van installaties.
* Plannen en rapporteren met betrekking tot het project met als doel een tijdige realisatie te bekomen en bovendien de stakeholders op de hoogte te houden van het projectverloop.
* Opstellen, bewaken en bijsturen van de planningen en projectgerelateerde documenten.
* Rapporteren aan betrokken stakeholder smet betrekking tot o.a. projectstatus en budget.
* Beheren en samenstellen van het volledige projectdossier met de bijhorende procedurele en administratieve opvolging met als doel de naleving van de geldende wetgeving, procedures en voorschriften te borgen.
* Borgen dat technische-en veiligheidsspecificaties geïmplementeerd worden.
* Bewaken dat projectgerelateerde vergunningsdocumenten worden opgesteld.
* Bundelen van projectgerelateerde dossiers en borging van de volledigheid en correctheid van informatie (constructiedossier, as-built dossier, etc.).
* Coördineren van de werkzaamheden binnen het project met als doel het project op een kostenefficiënte wijze tot een goed einde te brengen.
* Samenstellen en bijsturen van projectbudgetten, financiële opvolging tijdens de uitvoeringen opstellen van het eindrapport.
* Evalueren van projectdocumenten van (onder)aannemers, studiebureaus, etc.
* Samenstellen en goedkeuren van dossiers om bestellingen of (openbare) aanbestedingen mogelijk te maken.
* Samenstellen en aansturen van een projectteam van interne en/of externe medewerkers bij de uitvoering van hun taken met als doel het project voor de opdrachtgever efficiënt uit te voeren.
* Coördineren van de werkzaamheden van de teamleden en hierbij toezien op een correcte en veilige uitvoering van de taken.
* Detecteren van conflicten en hierop inspelen tijdens de verschillende projectfasen.
* Verlenen van technisch advies aan interne en externe partijen met als doel aan de projectdoelstellingen te voldoen.
* Samen met de experten bepalen wat de best beschikbare technologie is die toegepast dient te worden.
* Zorgen dat de inputs van de verschillende experten gebundeld worden en nodig en voldoende zijn zodat het geheel kostenefficiënt is.
* Bij het introduceren van nieuwe technieken/technologie zorgen dat deze goed in de organisatie verspreid worden.
* Fungeren als leidend ambtenaar in functie van de wetgeving overheidsopdrachten met als doel over een geldig mandaat te beschikken om de externen aan te sturen binnen de projectdoelstellingen.
* Proces in goede banen leiden om een geldigcontract te sluiten, gaande van startnota tot gunningsverslag.
* Opstellen en versturen van PV’s (vb. ingebrekestelling).
* Opvolgen van aannemers tijdens de uitvoering van het project.

Profiel

MS Office Excel - Aantoonbare kennis van en ervaring met
MS Office Powerpoint - Aantoonbare kennis van en ervaring met
MS Office Projects - Aantoonbare kennis van en ervaring met
MS Office Word - Aantoonbare kennis van en ervaring met
Kandidaat moet zeer vlot Frans kunnen spreken (People management met Franstalige medewerkers oa)
Motiveren van een team
Probleemoplossend denken
project management

Wat bieden wij

Tormans investeert in jouw toekomst door een aanbod aan gepaste opleidingen, persoonlijke begeleiding tijdens de uitvoer van je projecten, advies en coaching op maat.
Onze projecten situeren zich bij de belangrijkste (inter)nationale bedrijven in verschillende sectoren waardoor je in aanraking komt met de modernste technieken en de meest uiteenlopende installaties zodat je je kennis en talent maximaal kan ontwikkelen.
Naast een contract van onbepaalde duur, met een aantrekkelijk salaris op maat, bieden wij tal van extralegale voordelen waaronder maaltijdcheques, een dagvergoeding, verplaatsingsvergoeding of firmawagen met brandstofvergoeding, hospitalisatieverzekering,…
Bij Tormans kan je rekenen op een professionele, persoonlijke en eerlijke no-nonsense aanpak.

Deel deze vacature:
Meer weten over deze vacature? Contacteer:

Valérie Smolders

Vul je gegevens in
CV
Slechts één bestand.
30 MB limiet.
Toegestane types: txt rtf html odf pdf doc docx.