Coördinator beschermde monumenten

Brussels Hoofd. Gewest
HC119
Solliciteer direct
Doelstelling

Onze klant groepeert een groot aantal scholen.

Hun afdeling Infrastructuur beheert het patrimonium op strategisch niveau, begeleidt de realisatie van grote bouwprojecten en realiseert aankopen en verkopen van gronden en gebouwen.
Dit doet zij in nauwe samenwerking met de scholengroepen, die instaan voor kleine renovatiewerken en regulier onderhoud, en de scholen.

De afdeling infrastructuur bestaat uit 5 teams: Team integraalplannen, team programmamanagement, team kennis, team vastgoed en team administratie.

Het team kennis heeft tot doel om op basis van opgebouwde en verzamelde kennis een kwaliteitsvolle, efficiënte en innovatieve werking inzake scholenbouw en vastgoedbeheer te faciliteren

Voornaamste taken

Binnen team kennis loopt momenteel het beheersprogramma “beschermde monumenten:

Het onderwerp van dit programma vormen al de beschermde monumenten in het patrimonium (zowel in Vlaanderen als in Brussel) die een beschermde status hebben. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de monumenten die door het Agentschap Onroerend Erfgoed of door het departement Omgeving officieel in een traject van handhaving zijn geplaatst. Alle acties die kaderen in het actief onderhoudsbeginsel in het bijzonder deze die leiden tot het afwenden of vermijden van handhavingstrajecten maken deel uit van dit project.
Dit profiel zal aangesteld worden om van al onze monumenten een erfgoedscan uit te voeren. Op basis van een plaatsbezoek met de erfgoedconsulent en de scholengroep, een analyse van de reeds bestaande informatie (inspectierapporten Monumentenwacht, interne monitoringsrapport, integraalplannen, RUP, masterplannen,…) formuleert hij een beheerstrategie en stelt hij een vijfjarige beheersplanning met kostenraming op.
De externe coördinator zal ook ingeschakeld worden in de architecturale begeleiding van dringende instandhoudingswerken, onderhoudswerkzaamheden en beperkte beheersmaatregelen. De begeleiding bestaat in het opstellen van de bestekken, het beoordelen van de offertes en het opvolgen van de werken.
Tevens zal dit profiel worden ingeschakeld om het projectteam te versteken in het opstellen en opvolgen van raamcontracten voor opmaak van beheersplannen en de architecturale begeleiding van instandhoudings- en onderhoudswerken.

Profiel

Het profiel waar we naar op zoek zijn is:
1. een goed projectmanager die het overzicht bewaart en zich niet verliest in detaildiscussies;
2. een goede restauratiearchitect of een bouwkunidig profiel met gelijkwaardige referenties, die snel dringende onderhoudswerken kan onderscheiden;
3. een goed communicator met een positieve en motiverende ingesteldheid.

De projectmanager staat in voor het verdedigen van de belangen teneinde de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen overeenkomstig de vooropgestelde kwaliteit, scope, budget en timing. Een goede opvolging en voldoende rapportering zijn belangrijk.
Hij zal hiervoor de methodiek, tools en standaarddocumenten van onze klant gebruiken.

De opdrachtnemer dient over de nodige technische en beroepsbekwaamheid te beschikken om de diensten die het voorwerp uitmaken van deze opdracht op een betrouwbare en kwalitatieve manier te kunnen leveren:
* Grondige kennis van het onderhoud, het beheer en de restauratie van beschermde monumenten;
* Grondige kennis van de wetgeving rond onroerend erfgoed in Vlaanderen en Brussel;
* Ervaring met het uitvoeren van erfgoedscans
* Ervaring met de opmaak van beheersplannen en herbestemmingsstudies voor beschermde monumenten.
* Ervaring met het organiseren, beschrijven en controle op de uitvoering van kleine herstellingen en onderhoudswerken.
professionele ervaring met projectmanagement
ervaring met portfoliomanagement
* professionele kennis van de wetgeving op overheidsopdrachten

Wat bieden wij

Tormans investeert in jouw toekomst door een aanbod aan gepaste opleidingen, persoonlijke begeleiding tijdens de uitvoer van je projecten, advies en coaching op maat.
Onze projecten situeren zich bij de belangrijkste (inter)nationale bedrijven in verschillende sectoren waardoor je in aanraking komt met de modernste technieken en de meest uiteenlopende installaties zodat je je kennis en talent maximaal kan ontwikkelen.
Naast een contract van onbepaalde duur, met een aantrekkelijk salaris op maat, bieden wij tal van extralegale voordelen waaronder maaltijdcheques, een dagvergoeding, verplaatsingsvergoeding of firmawagen met brandstofvergoeding, hospitalisatieverzekering,…
Bij Tormans kan je rekenen op een professionele, persoonlijke en eerlijke no-nonsense aanpak.

Deel deze vacature:
Meer weten over deze vacature? Contacteer:

Hilde De Coninck

Vul je gegevens in
CV
Slechts één bestand.
30 MB limiet.
Toegestane types: txt rtf html odf pdf doc docx.