Designer Engineering service LA&S

Brussel
CGO078
Solliciteer direct

Deze vacature is reeds ingevuld, maar niet getreurd! Er wachten nog vele andere vacatures op jou.

Doelstelling

Voor één van onze klanten is TORMANS momenteel op zoek naar een designer engineering service LA&S

Voornaamste taken

De Designer Egineering LA&S(Linear Assets&structures) is verantwoordelijk voor de studies van ondergrondse hoogspanningsverbindingen en bovengrondse hoogspanningslijnen binnen de infrastructuurprojecten (380kV, 220kV, 150kV, 110kV, 70kV, 36kV). Het betreft de bouw, de uitbreiding en/of de aanpassing van deze verbindingen.
De designer heeft volgende taken en verantwoordelijkheden:
• Verantwoordelijk voor het ontwerp van ondergrondse verbindingen en hoogspanningslijnen voor verschillende projecten. Het ontwerp moet in overeenstemming zijn met de normen en standaarden die van kracht zijn:
o de voorontwerpen en haalbaarheidsstudies
o de plannen die nodig zijn voor de vergunningsaanvragen bij de betreffende administraties
o de plannen die nodig zijn voor de uitvoering op het terrein
o de uitrustingsplannen
o het scenario van de werken met de verschillende werkfases
o de “As built” plannen na uitvoering van de werken

• Voert de studies autonoom uit en levert alle documenten en plannen die nodig zijn voor de goede uitvoering van het project.
• Voor bepaalde projecten werkt hij/zij nauw samen met externe studiebureaus en garandeert de opvolging en waarborgt de kwaliteit via controle.
• Waarborgt de kwaliteit en de coherentie van de oplossingen ten opzichte van de andere disciplines.
• Stelt persoonlijke studieplanning op en rapporteert aan de team- en projectverantwoordelijke.
• Werkt in een projectteam, in nauwe samenwerking met de projectleader en collega designers waarin hij/zij een sterk ondersteunende functie opneemt.

Tasks:
Le Designer Egineering LA&S(Linear Assets&structures) est responsable des études des connexions haute tension électriques (sous terraines ou aériennes) dans le cadre des projets d’infrastructure (380kV, 220kV, 150kV, 110kV, 70kV, 36kV). Cela concerne la construction, l’extension ou la modification de ces connexions.
Le designer aura les tâches et responsabilités suivantes:
• Responsable de la conception des connexions souterraines et/ou aériennes pour divers projets. La conception doit être conforme aux normes et standards en vigueur sur toutes les phases du projet:
o Les avant-projets et les études de faisabilité ;
o Les plans nécessaires pour les demandes de permis auprès des administrations compétentes ;
o Les plans d’exécutions ;
o Les plans d'équipement ;
o Le scénario des travaux avec les différentes phases de travail ;

• Effectue les études de manière autonome et fournit tous les documents et plans nécessaires à la bonne exécution du projet.
• Pour certains projets, le designer travaille en étroite collaboration avec des bureaux d'études externes. Le designer sera responsable du contrôle qualité des plans.
• Garantit la qualité et la cohérence des solutions par rapport aux autres disciplines.
• Suit le planning et fait du reporting à l'équipe et au chef de projet.
• Travaille en équipe, en étroite collaboration avec le chef de projet et ses collègues designers dans laquelle i /elle assume une fonction de support.

Profiel

Service vereisten
Reeds bewezen aantal jaren ervaring als designer.
Bachelor of diploma secundair onderwijs elektriciteit of elektromechanica, of gelijkwaardig door opgebouwde ervaring.
Een sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebben.
Beschikken over uitstekende organisatorische vaardigheden.
Een assertieve communicator die klantgericht is.
Een teamplayer.
Iemand die zeer creatief is.
Iemand met een sterke interesse in de technische evolutie van design tools.
Interesse hebben voor coachende activiteiten binnen zijn/haar domein.
Fundamenteel inzicht in 3D modellen en hun uitwerking ervan.
Kennis van een CAD-programma. Kennis van Microstation is een pluspunt.
Kennis van Office toepassingen: Outlook, Excel, Word en Visio.

Nederlandstalig met goede kennis van het Frans, of Franstalig met goede kennis van het Nederlands.

Demandes spécifiques du poste:
• Expérience confirmée en tant que designer de plusieurs années.
• Baccalauréat ou diplôme d'études secondaires en électricité ou électromécanique, ou équivalent par expérience accumulée.
• Avoir un sens de responsabilités.
• Posséder d'excellentes compétences organisationnelles.
• Un communicateur assertif et orienté client.
• Un teamplayer.
• Quelqu'un d’attentionné.
• Quelqu'un avec un fort intérêt pour l'évolution technique des outils de conception.
• Intéressé par du coaching dans son domaine.
• Connaissance des dessin 3D et de leur développement.
• Connaissance d'un programme de CAO. La connaissance de Microstation est un plus.
• Connaissance des applications Office: Outlook, Excel, Word et Visio.

Néerlandophone avec une bonne connaissance du français, ou francophone avec une bonne connaissance du néerlandais.

Wat bieden wij

Tormans investeert in jouw toekomst door een aanbod aan gepaste opleidingen, persoonlijke begeleiding tijdens de uitvoer van je projecten, advies en coaching op maat.

Onze projecten situeren zich bij de belangrijkste (inter)nationale bedrijven in verschillende sectoren waardoor je in aanraking komt met de modernste technieken en de meest uiteenlopende installaties zodat je je kennis en talent maximaal kan ontwikkelen.

Naast een contract van onbepaalde duur, met een aantrekkelijk salaris op maat, bieden wij tal van extralegale voordelen waaronder maaltijdcheques, een dagvergoeding, firmawagen met tankkaart, hospitalisatieverzekering,…

Bij Tormans kan je rekenen op een professionele, persoonlijke en eerlijke no-nonsense aanpak.

Meer weten over deze vacature? Contacteer:

Christina Van der Goten

Vul je gegevens in
CV
Slechts één bestand.
30 MB limiet.
Toegestane types: txt rtf html odf pdf doc docx.