Deskundige Openbare Werken

 • EJ24510
 • Geel

Een mooie kans voor een talent als jij!

Bij Tormans krijg je een vast contract en toch veel variatie door onze uiteenlopende projecten. Loopt een project af? Dan zorgen wij voor een volgend boeiend project bij één van onze klanten.

Je komt terecht in een familiaal, no-nonsens bedrijf waar jij op de eerste plaats komt. Gepaste opleiding, persoonlijke begeleiding, advies en coaching op maat. Uiteraard!

Je bepaalt zelf je traject

 • Jobs die bij jou passen
 • Doorgroeimogelijkheden
 • Mooie kansen bij grotere spelers
 • Variatie in opdrachten
 • Ontwikkel je kennis en talent

Je krijgt onze steun

 • Aantrekkelijk salaris
 • Bedrijfswagen
 • Maaltijdcheques, vergoedingen, ...
 • Correcte en snelle administratie
 • Persoonlijke begeleiding

Je verdient ook ontspanning

 • Tormans Café
 • Sinterklaasfeest
 • Meet & Eat
 • Familiedag
 • Recepties

Wij koppelen talenten zoals jou aan boeiende bedrijven.

We zijn een grote speler waar de medewerkers centraal staan. We zijn een familiebedrijf en vinden het behouden van het familiale karakter, in alles wat we doen, héél belangrijk!

Wij zoeken een
Deskundige Openbare Werken!

Coördineren en opvolgen van de projecten en uitvoeren van taken om te komen tot een kwaliteitsvol en duurzaam openbaar domein en zo te zorgen voor een aangename leefomgeving voor de burger.

Dit zijn je voornaamste taken:

A. Coördinatie en projectwerking
â–ª Coördineren van de grote bouwprojecten met wegenis- en rioleringsaanleg:
o Overleggen met interne diensten, ontwikkelaars, studiebureaus en aannemers over de inhoud en uitvoering van de bouwprojecten met wegenisaanleg.
o Opmaken van de plannen en advies geven.
o Opmaken van de technische dossiers en de samenwerkingsovereenkomsten.
o Agenderen voor de beslissingsorganen.
o Opvolgen en controleren van de uitvoering van het project.
o Opvolging van de administratieve afhandeling van het project.
o Nazorg tot aan de definitieve oplevering.
o Coördinatie en opvolging van communicatie tijdens projecten, in samenwerking met externe partners
â–ª Financiële opvolging van de projecten:
o Vorderingsstaten
o Goedkeuren van PV's en facturen
o Goedkeuren van (kleinere) offertes i.k.v. uitvoering werken Aquafin
o Opvolgen van budgetten en meerjarenplan
â–ª Bewaken van de kwaliteit van het openbaar domein: plannen en uitvoering afstemmen met de visie van het lokaal bestuur.

B. Technische taken
â–ª Het verrichten van technische analyses
â–ª Technische bestekken maken en gunnen voor de dienst openbare werken en voor de aankoop van materialen in het kader van openbare werken voor de stedelijke werkplaats. Dossiers laten goedkeuren door de beslissingsorganen.
â–ª Fungeert als eindverantwoordelijke technische bestekken van dienst openbare werken
â–ª Goedkeuringen van ramingen
â–ª Adviezen geven vanuit expertise over wegenisaanleg in het kader van interne projecten van dienst openbare werken en verkeer en projecten van de dienst patrimonium (vb.: huisaansluitingen).
â–ª Grote administratieve dossiers opnemen en opvolgen (vb.: assetmanagement, handboek grote bouwprojecten).
â–ª Voorbereiden, plannen, uitwerken en opvolgen van werken in eigen beheer van de stad (bv. asfaltwerken, kleinere werken in regie, aanleg stoepen, belijning...).
â–ª Fungeren als eerste aanspreekpunt in geval van vragen of problemen betreffende projecten (eigen dienst, contactcentrum, dienst bouw&milieu, )
â–ª Meldingen van burgers beantwoorden en afhandelen.

C. Communicatie en overleg
Interne contacten
â–ª Wekelijks overleg met interne diensten over eigen en andere projecten.
â–ª Deel uitmaken van interne werkgroepen.
â–ª Dagelijks overleg binnen de dienst.
Externe contacten
â–ª Gericht overleg met externe partners (studiebureaus, ontwikkelaars, ...) over de projecten.
â–ª Gericht overleg met externe partners over overkoepelende zaken voor de dienst (vb.: Aquafin).
â–ª Gerichte contacten met de burger over de meldingen en de projecten.
â–ª Uitgebreide communicatie in het kader van projecten (infoavonden, bewonersvergaderingen, ...)

Dit zijn must-haves voor deze job:

â–ª Minimaal vereist opleiding- en denkniveau: bachelor of gelijkwaardig door ervaring.

â–ª Kennis die nodig is voor het uitoefenen van de functie:
o Kennis van aanleg en onderhoud en regelgeving van openbaar domein.
o Basiskennis van signalisatie.
o Kennis van het standaardbestek 250.
o Kennis van de organisatie en de geldende interne procedures.
o Kennis van courante softwarepakketten en 3P is plupunt.

Solliciteer nu