E&I ingenieur

  • VS24358
  • Olen
Solliciteren

Jouw talent hunter is Valérie Smolders

Doelstelling

Umicore is een wereldspeler in materiaaltechnologie. Een stabiele internationale groep en tegelijkertijd een op en top Belgisch bedrijf met vier vestigingen in ons land. Wij ontwikkelen technologieën en produceren materialen voor hoogwaardige zonnecellen gebruikt in satellieten, herlaadbare batterijen, led-toepassingen, katalysatoren…Via recyclage halen we kostbare metalen uit onder meer laptops en gsm’s.
Over Rechargeable Battery Materials (RBM).
We zijn allemaal in beweging. De herlaadbare batterijmaterialen van Umicore geven mensen autonomie en connectiviteit. Wij zijn een pionier op het vlak van batterijmaterialen die de actieradius en prestaties van elektrische voertuigen vergroten. Onze materialen zorgen ook voor een langere levensduur van batterijen voor draagbare elektronica. Om onze klanten in staat te stellen nog beter presterende batterijen te produceren, kunnen we niet stil blijven staan. We moeten nieuwe manieren vinden om dingen te doen, nieuwe oplossingen ontdekken en nieuwe ideeën ontwikkelen. En dat is waar jij een rol kunt spelen

Voornaamste taken

Het uitvoeren van E&I (Elektriciteit & Instrumentatie) studies voor de verwezenlijking van industriële projecten onder de instructie van de Umicore Project Manager.

- Voert de studie uit van projecten van middelgrote tot grote omvang en werkt mee aan de uitvoering van de studie van complexe projecten of m.b.t. nieuwe technologieën:
– Bedenkt concepten binnen zijn discipline en werkt deze verder uit
– Maakt de noodzakelijke E&I tekeningen en schema's voor de realisatie van een project op basis van algemene ontwerprichtlijnen, opgegeven door de hiërarchie
– Maakt en valideert berekeningen voor :
* laagspanningskabels
* ATEX berekeningen (bv. Exi)
* Warmteberekeningen in een elektrisch bord
* Lichtsterkteberekeningen
– Neemt deel aan kostenramingen van projecten door o.a. deel te nemen aan besprekingen, informatie op te vragen en schattingen te maken
– Neemt deel aan besprekingen in het kader van (proces)risicoanalyses; adviseert betreffende de te nemen maatregelen en neemt de aangehaalde risico's op in de uiteindelijke schema's
– Kijkt de tekeningen, gemaakt door detailtekenaars en derden, na en controleert hierbij op technische fouten, de naleving van normen en interne standaarden
– Verzamelt en verstrekt de nodige informatie en/of adviezen d.m.v. besprekingen met interne of externe partners en brengt hiervan verslag uit
– Stelt handleidingen / werkingsbeschrijvingen / procedures op in verband met de tools die van toepassing zijn binnen ProjectEngineering
– Initieert verbeteringsvoorstellen ikv bedrijfsnormen , effectiviteits- en efficientieverhoging binnen ProjectEngineering

- Neemt deel aan aankoopactiviteiten i.v.m. projecten van middelgrote tot grote omvang en/of complexe projecten:
– Maakt technische beschrijvingen op van benodigdheden in het kader van offerteaanvragen en verstrekt deze na goedkeuring aan leveranciers
– Levert voor aankoopdossiers, behandeld door de Projectmanager, de nodige informatie aan
– Voorziet de technische beschrijvingen van lastenboeken, Umicore voorschriften, normen en aanbevelingen waaraan de te leveren benodigdheden dienen te voldoen
– Controleert of de offertes voldoen aan de gestelde eisen, vergelijkt de offertes en formuleert voorstellen van bestelling aan de Projectmanager
– Voert besprekingen met leveranciers om de inhoud van hun offertes aan de prijsvraag te toetsen en om bepaalde punten te verduidelijken
– Maakt bestelteksten op voor het technische luik van de projecten
– Kijkt facturen na en legt ze ter goedkeuring voor aan de Projectmanager
– Neemt deel aan de evaluatie van aannemers en leveranciers.

- Neemt deel aan de realisatie van projecten van middelgrote tot grote omvang en/of complexe projecten:
– Onderhoudt contacten met leveranciers teneinde in de loop van het project duidelijk te blijven maken wat precies van de leverancier verwacht wordt op vlak van levertermijnen en specificaties van hetgeen geleverd dient te worden
– Onderhoudt contacten met aannemers en externe engineeringbureau's teneinde hen aan te sporen de planning te respecteren
– Neemt deel aan de controle van de geleverde materialen en de uitgevoerde werken
– Ondersteunt de werfleider bij de technische opvolging van de werf met doel de geplande deadlines te respecteren en de correcte uitvoering van de bestelling volgens lastenboek en veiligheidsnormen te garanderen
– Biedt hulp bij het aanvatten van de werkzaamheden door uitleg te geven aan de aannemers met betrekking tot de tekeningen
– Geeft technische adviezen (op vraag) aan de productie, onderhoud en aankoop
– Geeft basisopleiding aan onderhoudsmedewerkers met betrekking tot de elektrische installatie

- Werkt mee aan de planning:
– Geeft projectinformatie door aan de projectmanager ten behoeve van het opstellen van de projectplanning
– Stelt een detail projectplanning op in MS Project
– Werkt mee aan het opstellen van ramingen en zorgt er mee voor dat planning en budget gerespecteerd worden door leveranciers en derden

Profiel

- Heeft operationele kennis van de wettelijke reglementeringen die betrekking hebben op zijn discipline
- Beschikt over een grondige kennis op het vlak van elektriciteit en instrumentatie
- Kent de mogelijkheden van kantoorsoftware en is vaardig in het werken met gespecialiseerde software (Eplan P8, kabelberekeningsprogramma, ...)
- Bezit inzicht in proces- en machinerisicoanalyse technieken
- Is vaardig in organiseren en synthetiseren en rapporteren (zowel mondeling als schriftelijk)
- Beschikt over analytisch denkvermogen om bij eventuele problemen de juiste oplossing te kiezen
- Is contactvaardig en kan objectief communiceren, argumenteren en overtuigen bij het werken in teamverband en bij contacten met leveranciers
- Kan zich inleven in de wensen van de interne klant en vertaalt deze in technische vraagstukken, en helpt deze op te lossen
- Zeer belangrijk dat je discreet omgaat met confidentiële informatie!
- Beschikt over praktische talenkennis Engels om technische documenten te kunnen lezen en begrijpen en om technische gesprekken te kunnen voeren met leveranciers en aannemers, en heeft noties van Frans en Duits ten einde contacten met leveranciers te onderhouden
- Kan zeer zelfstandig werken
- Is leergierig en houdt zijn kennispeil up to date
- Is flexibel en kan aan meerdere projecten tegelijkertijd werken
- Is een teamplayer!
- Kan zich in de rol van de klant verplaatsen (is empatisch)
- Hij is specialist / expert in een aantal van onderstaande taken :
– Aanpassen en valideren van de bedrijfsnormen
– Normen gerelateerd aan de bedrijfsnormen en regelgeving / wetgeving
– Europese richtlijnen zoals ATEX, LV,EMC,MRL
– PLC materialen en bijhorende netwerken
– IEC standards
– Validatie van SIL / PL berekeningen
– Validatie van ATEX Exi berekeningen
– Validatie van kabelberekeningen
– Eplan P8

Wat bieden wij?