Elektrisch ingenieur

Balen
VS21031
Solliciteer direct
Doelstelling

Elektrisch engineer, met vooral kennis op vlak van middenspanningsinstallaties.
Het is de bedoeling dat deze persoon assistentie zal bieden bij enkele belangrijke projecten
- HV Trafo
- Trafo gelijkrichter
- Sturing gelijkrichter

Voornaamste taken

- Opstellen van investeringsbudgetten, en is samen met de Project Manager verantwoordelijk voor het realiseren van het project binnen dit opgestelde budget
- Stelt prijsvraag- en uitvoeringsdossiers op (incl. opstellen van technische beschrijvingen)
- Neemt deel aan aankoopactiviteiten i.v.m. projecten (besprekingen en rondgangen met leveranciers, prijsaanvraag, controle geleverde materialen/uitgevoerde werken, facturen nakijken,...)
- Draagt bij tot het opstellen v/e projectplanning (planning medewerkers, taak- en tijdverdeling)
- Overlegt het uitvoeringsdossier met de werfleiders i.v.m. de realisatie van projecten
- Geeft eventuele technische ondersteuning tijdens uitvoering van het project en houdt bijkomend zelf ook toezicht indien noodzakelijk of project-kritisch.
- Opvolging, goedkeuring geven voor uitvoering en technische ondersteuning geven bij projecten die uitgevoerd worden door een extern studiebureau
- Respecteert afgesproken termijnen en budgetten voor het opleveren van dossiers
- Neemt deel aan risicoanalyses en geeft advies in kader van zijn domein, en zorgt voor de verwerking van de te nemen maatregelen in de tekeningen en schema’s

Profiel

- Master of Bachelor in technische richting (Elektriciteit, Automatisering, Elektromechanica …)
- Heeft minimaal 10 jaar ervaring met de E/I aspecten van het ontwerpen van procesinstallaties op middenspanning en laagspanning
- Heeft kennis van middenspanningstransfo’s, gelijkrichters en middenspanningscellen (open/gesloten)
- Heeft operationele kennis v/d wettelijke reglementering en richtlijnen (AREI, ATEX, SIL, machinerichtlijn,…)
- Heeft kennis van meetinstrumenten (temperatuur, druk, niveau, pH, …)
- Heeft ervaring met kabelberekeningen, eexi-berekeningen (intrinsiek veilige stroomketens)
- Vaardig in het analyseren, rapporteren, organiseren en oplossen van technische vraagstukken
- Beschikt over de nodige communicatieve en sociale vaardigheden
- De kandidaat is initiatief-nemend, en kan zelfstandig werken
- Ervaring in het gebruik van EPLAN P8, Autocad en MS Office (Word, Excel, Access, …)
- Kennis Engels en basiskennis Frans en Duits

Deel deze vacature:
Vul je gegevens in
CV
Slechts één bestand.
30 MB limiet.
Toegestane types: txt rtf html odf pdf doc docx.