Infrastructure IT engineer

  • VS23108
  • Dessel
Solliciteren

Jouw talent hunter is Valérie Smolders

Doelstelling

Belgoprocess is op zoek naar een Infrastructure Engineer met de nodige maturiteit. Hij/zij zal een belangrijke rol op zich nemen binnen het team van ICT infrastructure. Belgoprocess is op zoek naar iemand met zeker reeds 7 jaar ervaring in een bedrijf van gelijkaardige grootte, met de nodige operationele ervaring alsook iemand die adviserend in het team mee kan werken, kan nadenken over verbetervoorstellen en bijdragen aan lopende projecten. Deze persoon heeft idealiter reeds ervaring binnen een bedrijf waar security een grote impact heeft binnen het bedrijf. Ze verwachten iemand met een brede, generalistische ervaring op vlak van alle volgende domeinen. Het is niet nodig dat zij gespecialiseerd zijn in 1 specifiek domein, maar brede generalistische kennis/ervaring in alle domeinen is noodzakelijk.

Voornaamste taken

* Selecteren van nieuwe hard- en software met als doel het continu vernieuwen en verder uitbouwen van de server- en netwerkinfrastructuur.
* Opvolgen van de marktevolutie van servers en netwerkapparatuur.
* Opstellen van productvergelijkingen, afgestemd op de behoeften van het bedrijf.
* Selecteren van hard- en software.
* Installeren en op maat aanpassen van netwerkapparatuur, servers, besturingssystemen en systeemsoftware met als doel te beantwoorden aan de behoeften van het bedrijf.
* Uitpakken, installeren, instellen en monteren van netwerkswitches.
* Installeren van besturingssystemen op servers in overeenstemming met de vastgelegde procedure.
* Installeren en configureren van beheerstools.
* Monitoren en onderhouden van de servers en het bedrijfsnetwerk met als doel de beschikbaarheid en performantie van de servers en het netwerk te garanderen.
* Dagelijks bewaken van de werking van servers en bedrijfsnetwerk d.m.v. beschikbare tools.
* Aanbrengen van correcties van besturingssystemen.
* Proactief vervangen van verouderde netwerkapparatuur.
* Beveiligen van de centrale servers, het interne bedrijfsnetwerk en de externe verbindingen met als doel negatieve externe invloeden in de kiem te smoren.
* Opvolgen van de login gegenereerd vanuit firewalls.
* Installeren en monitoren van antivirussoftware.
* Aanmaken, uitschakelen en wijzigen van gebruikersdefinities.
* Maken van back-ups van gebruikersbestanden, databanken en systeeminstellingen met als doel deze gegevens snel te kunnen herstellen (“restore”) bij verlies of beschadiging.
* Aanmaken en dagdagelijks opvolgen van de goede afloop van backup-jobs.
* Maken van reservekopies van systeeminstellingen.
* Periodiek testen van de restore-procedure.
* Oplossen van server- en netwerkgerelateerde problemen met als doel het herstellen van de werking van de centrale servers en het netwerk.
* Analyseren en oplossen van verstoord netwerkverkeer.
* Proactief vervangen van harddisks in servers.
* Optrekken van de hoeveelheid intern geheugen van servers.
* Formuleren van voorstellen ter optimalisatie met als doel het serverpark en het bedrijfsnetwerk niet alleen te doen voldoen aan huidige, maar ook aan toekomstige behoeften.
* Bijsturen van interne beheersprocedures.
* Aankaarten van evoluties op de markt.
* Opvolgen van functionele vernieuwingen van de gebruikte beheerstools.
* Up-to-date houden van de inventaris en de documentatie van servers en netwerkapparatuur met als doel een volledig en correct beeld te behouden van alle componenten binnen deze infrastructuur.
* Beheren van de inventaris van server-hardware.
* Aanvullen software-inventaris bij aankoop van nieuwe licenties.
* Up-to-date houden van technische schema's.

Profiel

Windows server configuration, deployment and management (DNS, DHCP, DFS, NTP, Printing, SCCM, Intune, ...).
Identity and access management (Microsoft AD, Trusts, Azure AD).Group Policy management and configuration management (SCCM, InTune, MDM/MAM, PowerShell).
Server and storage virtualisation (VMware, NetApp, HPE).
Backup and archiving (VEEAM, ArcServe, NetApp)Wired and wireless networking (HPE and Aruba).
Endpoint, network and e-mail security ( firewall appliances, Radius, ClearPass, PKI, DKIM, ...).
Office365 Collaboration tools (Exchange, Skype, Teams).
System and networking monitoring.Optioneel: telephony (VoIP), Linux.)

Wat bieden wij?