Manager techniek en onderhoud

Turnhout
SO602
Solliciteer direct

Deze vacature is reeds ingevuld, maar niet getreurd! Er wachten nog vele andere vacatures op jou.

Doelstelling

De huidige technische dienst verder optimaliseren/uitbouwen:
o Organisatie van de technische dienst verbeteren
o Verder implementeren onderhoudsprogramma (TD-Office)
o Mensen aanwerven, taakverdelingen verduidelijken
o Plaats van de technische dienst in de organisatie optimaliseren
• Komen tot meer en beter preventief onderhoud, en minder curatief onderhoud (herstellen).
• Prestaties en continuïteit van ons WKK-park optimaliseren
• Op lange termijn meer ondersteuning geven aan de aankoop en onderhoud van serre, energie, … .
• Beheer overnemen van alle energie-installaties.

Voornaamste taken

Onderhoud en beheer van energiepark:
• Realisatie van nieuwe WKK’s.
• Verkoop en afbraak v/d te verwijderen WKK’s
• Vreg-dossies opvolgen (WOM – Vincotte – VEA)
• Opvolgen van de rendementen (elektrisch en thermisch)
• Grote onderhoudsbeurten van de wkk’s mee inplannen, opvolgen en bijsturen
• (Financiële) opvolging van de onderhoudscontracten
• Kwartaaloverleg voorzitten. (onderhoud, beschikbaarheid & rendementen i.f.v. onderhoudstarief en afspraken in de contracten)
• Mee onderzoeken van andere mogelijke vormen in energievoorziening, zoals bvb geothermie
• Contacten met Cogen Vlaanderen
• Contacten Fluvius
• Bijwonen van het energie-overleg rond gas stroomverkoop/onbalans ..
• Opvolgen van de nodige emissiemetingen op ketel en WKK’s, elektrische keuringen aan de installaties, … .
• Je werkt nauw samen met de manager energie die instaat voor de handel van gas- en elektriciteit

Beheer van technische installaties:
1. Onderhoud
• Structuur van de technische dienst verder uitbouwen
•Verder implementeren van het T-DO systeem
•Opstellen van degelijke onderhoudsplannen
• Uitvoering van de onderhoudsplannen controleren en bijsturen
• Opvolging van overige onderhoudscontracten
• Coördinatie, opvolging van aankopen (technische installaties, wagenpark, rollend materieel, …)
• Opvolging van onderhoudskosten, aankopen

2. Storingen
Samen met je technische dienst:
• Erover waken dat storingen op een efficiënte manier gecommuniceerd en gekanaliseerd worden, afhankelijk van urgentie
• Voortdurend streven naar verbeteringen om storingen te voorkomen, rekening houdend met de kosten en baten
• Opvolgen en bijsturen van externe storingstechniekers

3. Projecten
• Je wordt vanuit technische kant mee betrokken bij het uitwerken/aankopen van investeringen, dit kan door: opmaken van een investeringsplan, ondersteunen bij vergunningsaanvragen of subsidiedossiers, mee nadenken over de opbouw van een locatie, de aanpassing van een installatie, mee volgen of leiden van aankoopgesprekken,
• De realisatie van projecten met ondersteuning van de projectleider of externe adviesburo’s voor de coördinatie, met ondersteuning van je technische dienst en externe firma’s voor de uitvoering, in goed overleg en nauwe samenwerking met de betrokken leidinggevenden of teeltleiders

4. Veiligheid- en preventie
• Ondersteuning van de interne-preventie-adviseur

5. Leidinggevende
Als leidinggevende van je technische dienst en projectleider sta je ook in voor:
• Het aanwerven van nieuwe technische mensen
• Het voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken
• De structuur en werking van de technische dienst

6. Lid van het management team
• Tijdens de management meetings: rapporteer/informeer je over de gang van zaken, probeer je aan te voelen waar je (met je team) ondersteuning kan bieden aan de organisatie

Profiel

• Sterk in organiseren en structureren
• Sterk in people management: Coachen en delegeren, motiveren
• Detaillisme
• Dynamisch en flexibel
• In staat om correcte en duidelijke overzichten, berekeningen op te maken
• Hands on
• Kostenbewust
• Helikopterview

Wat bieden wij

Technisch uitdagende job met verantwoordelijkheid

Meer weten over deze vacature? Contacteer:

Sarah Opdebeeck

Vul je gegevens in
CV
Slechts één bestand.
30 MB limiet.
Toegestane types: txt rtf html odf pdf doc docx.