Mechanisch ontwerper

  • JDB22392
  • Olen
Solliciteren

Jouw talent hunter is Jasmine De Busser

Doelstelling

Het uitvoeren van studies en (mechanische/piping) engineering ontwerp ten behoeve van capex projecten voor CSM/GRD/EOM onder leiding van een engineering project manager en/of een sr ontwerper.

Voornaamste taken

-Voert studie uit / ontwerpt industriële installaties tbv capex projecten:
– Ontwerpt (alleen of in team) procesinstallaties (tanken/pompen/piping) op basis van een gegeven proces (komende van procesengineering) onder leiding van de projectmanager / sr ontwerper
– Stelt zelf PFD's en afgeleide P&Id's op of coördineert het tekenwerk ervan (door interne of externe tekenaars)
– Ontwerpt mechanische constructies & onderdelen in 3D, maakt detailtekeningen
– Stelt leiding specificaties op (inclusief iso's)
– Maakt basisberekeningen (leidingweerstand, pompberekening, leidingdimensionering, bepaling PED klasse, warmte capaciteit...)
– Maakt layout plannen van de nieuwe (deel) installatie
– Neemt deel aan risico analyses (bereidt deze voor en verwerkt de te nemen maatregelen in het ontwerppakket)
– Kijkt tekeningen na komende van interne of externe tekenaars
– Verzamelt informatie (scope bepaling) voor externe engineering bureau's
– Stuurt externe ontwerpers aan en beoordeelt hun ontwerpen

- Volgt uitvoering der werken op:
– Stelt een werfdossier samen en bespreekt dit met de werfleider
– Zorgt voor technische ondersteuning van de werfleider tijdens uitvoering van het project
– Borgt de technische kwaliteit tijdens uitvoering van het project.

- Werkt mee aan de planning en budgetraming van projecten:
– Maakt technische beschrijvingen op van benodigdheden in het kader van offerteaanvragen en verstrekt deze na goedkeuring, aan leveranciers
– Voert besprekingen met leveranciers om de inhoud van hun offertes aan de prijsvraag te toetsen en om bepaalde punten te verduidelijken
– Levert voor aankoopdossiers, behandeld door de projectmanager, de nodige informatie aan
– Voorziet de leveranciers / contractors van de nodige Umicore voorschriften, normen en aanbevelingen waaraan de te leveren goederen / diensten dienen te voldoen
– Controleert of de offertes voldoen aan de gestelde specificaties
– Verzamelt offertes tbv projectcalculatie aan de projectmanager
– Initieert bestellingen in samenspraak met P&T en de projectmanager
– Tijdens uitvoering van projecten controleert hij de conformiteit tussen facturen en offerte
– Maakt inschattingen van doorlooptijden zodat de projectleider deze kan verwerken in de projectplanning
– Zorgt tijdens projectuitvoering voor het respecteren van de afgesproken levertermijnen en handelt proactief in geval van dreigende tijdsoverschrijding.

- Werkt mee aan efficiency van het engineering proces:
– Levert input voor bedrijfsnormen of schrijft deze in overeenstemming met zijn specialisme
– Volgt nieuwe technologieën in de piping / proces wereld en stelt verbeteringen voor
– Werkt mee aan het vastleggen van de specifieke engineeringkennis in het engineeringshandboek
– Heeft een actieve rol in het up-to-date houden van dit engineeringshandboek
– Deelt zijn kennis met collega ontwerpers
– Werkt mee aan verbeterprojecten

Profiel

- Is vlot in het werken met tekenpaketten (autocad PID, plant 3D, inventor)
- Heeft basiskennis van MS-project
- Heeft getuigschrift VCA voor leiding gevenden
- Bezit inzicht in risicoanalyse technieken
- Kent LCM designpunten
- Kan zich inleven in de wensen van de interne klant en vertaalt deze in technische vraagstukken, en helpt deze op te lossen
- Is vaardig in organiseren en synthetiseren en rapporteren (zowel mondeling als schriftelijk)
- Is contactvaardig en mondig ten einde medewerkers te begeleiden, te motiveren en het werk te delegeren
- Kan vergaderingen organiseren en voorzitten
- Beschikt over praktische talenkennis Engels om technische documenten te kunnen lezen en begrijpen en om technische gesprekken te kunnen voeren met leveranciers en aannemers, noties Frans en Duits ten einde contacten met leveranciers te onderhouden
- Werkt nauwgezet en kwaliteitsbewust
- Kan discreet omgaan met confidentiële informatie i.v.m. nieuwe technologieën
- Is flexibel en kan aan meerdere projecten tegelijk werken (onder hoede van verschillende projectmanagers, project owners en verschillende BU's)

Wat bieden wij?

Tormans investeert in jouw toekomst door een aanbod aan gepaste opleidingen, persoonlijke begeleiding tijdens de uitvoer
van je projecten, advies en coaching op maat.

Onze projecten situeren zich bij de belangrijkste (inter)nationale bedrijven in verschillende sectoren waardoor je in aanraking komt met de modernste technieken en de meest uiteenlopende installaties zodat je je kennis en talent maximaal kan ontwikkelen.

Naast een contract van onbepaalde duur, met een aantrekkelijk salaris op maat, bieden wij tal van extralegale voordelen waaronder maaltijdcheques, een dagvergoeding, verplaatsingsvergoeding of firmawagen met brandstofvergoeding,
hospitalisatieverzekering,...

Bij Tormans kan je rekenen op een professionele, persoonlijke en eerlijke no-nonsense aanpak.