Medior Projectleider

  • VS24011
  • Dessel
Solliciteren

Jouw talent hunter is Valérie Smolders

Doelstelling

De functie is verantwoordelijk voor het managen van projecten en dit zowel op het vlak van de bouw van nieuwe installaties als de realisatie van aanpassingen aan bestaande installaties -conform de interne en externe regelgeving -met als doel projecten op te leveren in lijn met de projectverwachtingen zoals kost, tijd en scope.

Voornaamste taken

* Leiden, organiseren, uitvoeren, evalueren en bijsturen van studies en projecten, zoals bouw van nieuwe (onderdelen van) installaties alsook realisatie van aanpassingen aan bestaande installaties met als doel het project optimaal op te leveren aan de opdrachtgever.
* Uitwerken en vertalen van de behoefte in een technische concept.
* Uitvoeren van de nodige studie(s) resulterend in technische lastenboeken.
* Leiden van de uitvoering, de oplevering en indienststelling van installaties.
* Plannen en rapporteren met betrekking tot het project met als doel een tijdige realisatie te bekomen en bovendien de stakeholders op de hoogte te houden van het projectverloop.
* Opstellen, bewaken en bijsturen van de planningen en projectgerelateerde documenten.
* Rapporteren aan betrokken stakeholder smet betrekking tot o.a. projectstatus en budget.
* Beheren en samenstellen van het volledige projectdossier met de bijhorende procedurele en administratieve opvolging met als doel de naleving van de geldende wetgeving, procedures en voorschriften te borgen.
* Borgen dat technische-en veiligheidsspecificaties geïmplementeerd worden.
* Bewaken dat projectgerelateerde vergunningsdocumenten worden opgesteld.
* Bundelen van projectgerelateerde dossiers en borging van de volledigheid en correctheid van informatie (constructiedossier, as-built dossier, etc.).
* Coördineren van de werkzaamheden binnen het project met als doel het project op een kostenefficiënte wijze tot een goed einde te brengen.
* Samenstellen en bijsturen van projectbudgetten, financiële opvolging tijdens de uitvoeringen opstellen van het eindrapport.
* Evalueren van projectdocumenten van (onder)aannemers, studiebureaus, etc.
* Samenstellen en goedkeuren van dossiers om bestellingen of (openbare) aanbestedingen mogelijk te maken.
* Samenstellen en aansturen van een projectteam van interne en/of externe medewerkers bij de uitvoering van hun taken met als doel het project voor de opdrachtgever efficiënt uit te voeren.
* Coördineren van de werkzaamheden van de teamleden en hierbij toezien op een correcte en veilige uitvoering van de taken.
* Detecteren van conflicten en hierop inspelen tijdens de verschillende projectfasen.
* Verlenen van technisch advies aan interne en externe partijen met als doel aan de projectdoelstellingen te voldoen.
* Samen met de experten bepalen wat de best beschikbare technologie is die toegepast dient te worden.
* Zorgen dat de inputs van de verschillende experten gebundeld worden en nodig en voldoende zijn zodat het geheel kostenefficiënt is.
* Bij het introduceren van nieuwe technieken/technologie zorgen dat deze goed in de organisatie verspreid worden.
* Fungeren als leidend ambtenaar in functie van de wetgeving overheidsopdrachten met als doel over een geldig mandaat te beschikken om de externen aan te sturen binnen de projectdoelstellingen.
* Proces in goede banen leiden om een geldigcontract te sluiten, gaande van startnota tot gunningsverslag.
* Opstellen en versturen van PV's (vb. ingebrekestelling).
* Opvolgen van aannemers tijdens de uitvoering van het project.

Profiel

Ervaring met projectmanagement

Wat bieden wij?