MSAT Downstream Process Engineer

  • EJ23104
  • Geel
Solliciteren

Jouw talent hunter is Elke Janssens

Doelstelling

Sanofi Geel is a biopharmaceutical manufacturing site of therapeutic proteins. These proteins are produced through cell culture processes in bioreactors, followed by a purification process. The Manufacturing Science and Technology department (MSAT) provides the scientific backbone to enable the use of these complex biotechnological processes. The focus of the here described function is on the protein purification part of the process.

Sanofi Geel is een biofarmaceutische productiesite van therapeutische eiwitten. Deze eiwitten worden geproduceerd door celkweekprocessen in bioreactoren, gevolgd door een zuiveringsproces. De afdeling Manufacturing Science and Technology (MSAT) vormt de wetenschappelijke ruggengraat om het gebruik van deze complexe biotechnologische processen mogelijk te maken. De focus van de hier beschreven functie ligt op het eiwitzuiveringsgedeelte van het proces.

Voornaamste taken

Starting from thorough scientific and technical knowledge, you contribute to the start-up of new production lines and improvement and monitoring of existing processes at the Sanofi Geel site and the broader Sanofi network through:
– Development of second-generation processes for existing commercial products using small scale models for studies conducted in lab environment
– Technology transfer, initial process validation and process control strategy definition for introduction of new products and processes at manufacturing scale
– Identification of process improvements to increase yield or process robustness, and generation of a supportive data package leading to implementation at manufacturing scale
– Supporting and safeguarding existing production processes by data trending and monitoring, generation of scientific/technical study protocols and reports in support of significant changes, product impact assessments upon significant deviations in the production process and provided technical advice to questions of other departments.

Vanuit een grondige wetenschappelijke en technische kennis draag je bij aan de opstart van nieuwe productielijnen en het verbeteren en opvolgen van bestaande processen op de site van Sanofi Geel en het bredere Sanofi netwerk door:
– Ontwikkeling van processen van de tweede generatie voor bestaande commerciële producten met behulp van kleine schaalmodellen voor studies uitgevoerd in laboratoriumomgeving
– Technologieoverdracht, initiële procesvalidatie en procescontrolestrategie definitie voor de introductie van nieuwe producten en processen op productieschaal
– Technologieoverdracht, initiële procesvalidatie en procescontrolestrategie definitie voor de introductie van nieuwe producten en processen op productieschaal
– Ondersteunen en beveiligen van bestaande productieprocessen door data trending en monitoring, het genereren van wetenschappelijke/technische studieprotocollen en rapporten ter ondersteuning van significante veranderingen, product impact assessments bij significante afwijkingen in het productieproces en het geven van technisch advies aan vragen van andere afdelingen

Profiel

– You have a PhD or master in Life Sciences, with relevant experience in Purification or MSAT-like functions
– Since all writing is in English and given the international context, you are fluent in writing and talking in English
– You have specific experience in protein purification on lab- and/or manufacturing scale; experience with growing mammalian cells in bioreactors is a plus
– You are flexible and willing to support both manufacturing scale operation and set up small scale lab studies
– You are a strong communicator, who is able to connect, go in discussion and find compromise with people in other departments or sites
– You have an excellent analytical and problem-solving mindset, are accurate with the necessary eye for detail
– You are familiar with various statistical and data trending techniques
– You like to work in team and consider yourself to be a good team player.

– Je hebt een PhD of master in Life Sciences, met relevante ervaring in Zuivering of MSAT-achtige functies
– Aangezien al het schrijven in het Engels is en gezien de internationale context, ben je vloeiend in schrijven en praten in het Engels
– Je hebt specifieke ervaring in eiwitzuivering op lab- en/of productieschaal; ervaring met het kweken van zoogdiercellen in bioreactoren is een pré
– Je bent flexibel en bereid om zowel productieschaaloperaties te ondersteunen als kleinschalige laboratoriumstudies op te zetten
– Je bent een sterke communicator, die in staat is om contact te maken, in discussie te gaan en compromissen te vinden met mensen op andere afdelingen of sites
– Je hebt een uitstekende analytische en probleemoplossende mindset, bent accuraat met het nodige oog voor detail
– Je bent bekend met verschillende statistische en data trending technieken
– Je werkt graag in teamverband en beschouwt jezelf als een goede teamspeler.

Wat bieden wij?

Tormans investeert in jouw toekomst door een aanbod aan gepaste opleidingen, persoonlijke begeleiding tijdens de uitvoer van je projecten, advies en coaching op maat.

Onze projecten situeren zich bij de belangrijkste (inter)nationale bedrijven in verschillende sectoren waardoor je in aanraking komt met de modernste technieken en de meest uiteenlopende installaties zodat je je kennis en talent maximaal kan ontwikkelen.

Naast een contract van onbepaalde duur, met een aantrekkelijk salaris op maat, bieden wij tal van extralegale voordelen waaronder maaltijdcheques, een dagvergoeding, verplaatsingsvergoeding of firmawagen met tankkaart, hospitalisatieverzekering,...

Bij Tormans kan je rekenen op een professionele, persoonlijke en eerlijke no-nonsense aanpak.

Deze opdracht kan ook uitgevoerd worden op freelancebasis.