Ondersteuning Team Duurzaamheid

  • EJ23245
  • Meerhout
Solliciteren

Jouw talent hunter is Elke Janssens

Doelstelling

Het Team Duurzaamheid staat in voor de realisatie van acties die opgenomen zijn in het jarenplan onder de doelstellingen leefbaarheid, groen en mobiliteit.
De acties die hieruit voortkomen, houden vooral verband met klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en verkeersleefbaarheid.

Voornaamste taken

- Projectwerking duurzaamheid
o Adviserende taak of taak van projectleider
o Mogelijke projecten zijn: vergroeningsproject kerkhof, vergroenings- en
onthardingsproject ontmoetingspleintjes, participatieproject klimaatmakers
(www.kempen2030.be/klimaatmakers), aanleg speelbos (groen in nabijheid van
woningen), Bike2School, verbeteren fietsvoorzieningen personeel, ...
o Hierin kunnen verschillende participatietrajecten doorlopen worden
o In de projecten wordt samengewerkt met andere teams uit de clusters grondgebonden
zaken en persoonsgebonden zaken
- Projectwerking mobiliteit
o Taak van projectleider
o Mogelijke projecten zijn: opmaak circulatieplan Meerhout centrum, inrichten
hoppinpunt centrum, herinrichting schoolbuurt (fase proefopstellingen), ...
o Hierin kunnen verschillende participatietrajecten doorlopen worden
o In de projectgroepen kan er afvaardiging zijn van het College van Burgemeester en
Schepenen, de mobiliteitsambtenaar, de dienst omgeving, de externe ondersteuning
vanuit IOK, het studiebureau mobiliteit, de verkeerspolitie, het communicatiebureau,
...
- Deelnemen aan diverse info- en overlegmomenten
o Adviserende taak
o Mogelijke info- en overlegmomenten zijn:
â–ª clusteroverleg (BOOM-overleg), o.a. voor adviesverlening bij grote
verkavelings- en bouwprojecten
â–ª teamoverleg Groen & Milieu
â–ª Kempen2030 (georganiseerd door IOK), opvolgen klimaatplan Meerhout
â–ª Netwerk Klimaat (georganiseerd door VVSG)
â–ª Diftar
â–ª ...
- Een informerende en sensibiliserende taak over de thema's klimaat en mobiliteit, zowel naar
burgers als naar medewerkers van de gemeente

Profiel

– 4/5 tewerkstelling
– Kennis Projectmanagement
– Kennis over mobiliteit, klimaatadaptatie en -mitigatie,…

Wat bieden wij?

Tormans investeert in jouw toekomst met een persoonlijke begeleiding bij je sollicitatie, advies en coaching gedurende je
loopbaan.
Onze uitgebreide klantenportefeuille met de belangrijkste (inter)nationale bedrijven, gecombineerd met onze professionele
aanpak zorgen ervoor dat jouw kennis en talent maximaal kunnen ontwikkelen.
Wij bieden je een contract van onbepaalde duur met diverse extralegale voordelen zoals een dagvergoeding,tankkaart en bedrijfswagen.