Ondersteuning Team openbaar Domein

  • EJ23246
  • Meerhout
Solliciteren

Jouw talent hunter is Elke Janssens

Doelstelling

Team Openbaar Domein staat in voor het beheer van de openbare infrastructuur, zoals wegen, fietspaden, pleinen, paadjes, openbaar groen, begraafplaatsen,…

Het grootste luik omvat het technisch beheer: onderhouds-, herstellings- en
aanpassingswerken op het openbaar domein, die zowel door de eigen uitvoerende dienst als
door externen uitgevoerd kunnen worden. Andere aspecten van het beheer zijn:
schadebeheer, afvalbeheer, energiebeheer, informatiebeheer, ongediertebestrijding,
handhaving, advies, samenwerking met andere beheerders, ...

Voornaamste taken

- Organiseren van het technisch beheer – bv. opmaak van bestekken voor het regulier
onderhoud (bv. bermenonderhoud, groenonderhoud, onderhoud onverharde wegen, ...) en opvolgen van de uitvoering
- Behandelen / verwerken van aanvragen voor een aanpassing op het openbaar domein (bv.
bermverharding, overwelving, ...) – organiseren van de uitvoering
- Behandelen / verwerken van aanvragen door nutsmaatschappijen voor werken op het
openbaar domein – opvolging / controle van uitgevoerde werken dewelke de
nutsmaatschappijen uitvoeren op het openbaar domein
- Behandelen meldingen en klachten
- Organiseren van de taakverdeling binnen het team
- Optimaliseren van de werking van de dienst – ontwikkelen en beheren van allerlei
beleidsdocumenten en procedures met betrekking tot het beheer van het openbaar domein
- Organiseren van overleg tussen administratie, uitvoerende dienst en vakschepen
- Deelnemen aan diverse info- en overlegmomenten
o Adviserende taak
o Mogelijke info- en overlegmomenten zijn:
â–ª clusteroverleg (BOOM-overleg), o.a. voor adviesverlening bij grote
verkavelings- en bouwprojecten
â–ª ...
- Beheer van het materieel (wagenpark, machines, ...) van de uitvoerende diensten en
organiseren van de aankopen - bv. opmaak bestekken voor de aankoop van gebruiks- en
verbruiksgoederen
- Borgstellingen, die opgelegd zijn in omgevingsvergunningen, behandelen – uitvoeren van de
plaatsbeschrijvingen van de wegenis ter hoogte van het bouwperceel
– adviseren van de vrijgave van de waarborg

Profiel

– Kennis Wetgeving Overheidsopdrachten
– Kennis regelgeving m.b.t. beheer openbaar domein zoals gemeentewegendecreet, erfdienstbaarheden,…

Wat bieden wij?

Tormans investeert in jouw toekomst met een persoonlijke begeleiding bij je sollicitatie, advies en coaching gedurende je
loopbaan.
Onze uitgebreide klantenportefeuille met de belangrijkste (inter)nationale bedrijven, gecombineerd met onze professionele
aanpak zorgen ervoor dat jouw kennis en talent maximaal kunnen ontwikkelen.
Wij bieden je een contract van onbepaalde duur met diverse extralegale voordelen zoals een dagvergoeding,tankkaart en bedrijfswagen.