PM/Site Supervisor

EJ148
Solliciteer direct

Deze vacature is reeds ingevuld, maar niet getreurd! Er wachten nog vele andere vacatures op jou.

Doelstelling

Doel:
- Verantwoordelijk voor het uitvoeren van de sanering en toezicht houden op het gebied van veiligheid op de werkplek.
- Het succesvol uitvoeren van (in-situ) bodemsaneringsprojecten en (grond-)waterzuiveringsprojecten
- Het opbouwen en onderhouden van een duurzame relatie met opdrachtgevers, leveranciers, overheden en adviesbureaus
- Het mede ontwikkelen en ontwerpen van innovaties en verbeteringen van bodemsaneringsmethoden

Voornaamste taken

Taken / verantwoordelijkheden:
Algemeen
- Het dagelijks aansturen van werknemers op de uitvoeringslocaties
- Het bijhouden van het uitvoeringslogboek
- Het leveren van technische ondersteuning bij het opstellen van aanbiedingen voor bodemsaneringsprojecten
- Schakelt waar nodig expertise in van anderen binnen of buiten het bedrijf
- Neemt actief deel en levert een bijdrage aan de verschillende overleggen
- Houdt zich op de hoogte van de jongste ontwikkelingen op het vakgebied
- Houdt zich op de hoogte van wijzigingen in de wetgeving op het gebied van bodemsanering en overige vigerende wetgeving
- Fungeert als vraagbaak voor anderen op specialistische deelgebieden
- Adviseert de directie op beleidspunten
- Rapporteert aan de directie

Projectgerichte taken
- na leven van de projetspecifieke vergunningseisen.
- er op toezien dat de werken uitgevoerd worden in overeenstemming met het plan.
- Is de centrale persoon van een project en verantwoordelijke hiervoor, en dient hiervan uit toe te zien op een succesvolle uitvoering van het project.
- Organiseren van bodemsanerings- en grondwatersaneringsprojecten
- Verzorgen van de project specifieke vergunningen en toestemmingen en controle op de naleving van de voorwaarden
- Opstellen en samenvoegen benodigde uitvoeringsdocumenten in het Projectgericht Kwaliteits- en Veiligheidsplan (PKV-plan)
- Verzorgen van een vooroverleg en communicatie tijdens uitvoering met opdrachtgever, advies- en studiebureau, bevoegde instanties, HVK-er, SHEQ-coördinator, uitvoerder/werfleider, en overige betrokkenen
- Controleren dat de uitvoeringswijze in overeenstemming is met het plan / conform de afspraken.
- Verzorgen van communicatie naar bewoners, omwonenden en overige betrokkenen
- Verzorgen van boor-, bemonster-, meet- en analyseopdrachten aan veldwerkbureaus en derden en de interpretatie van de (analyse)resultaten
- Aanpassen/-scherpen saneringsysteem/-methode op basis van afwijkende situatie tijdens uitvoeringsfase
- Organiseren van de instandhoudingsfase van de sanering.
- Rapporteren van uitgevoerde werkzaamheden aan opdrachtgever, advies-, studiebureaus en derden.
- Zorgen voor een goede sfeer en samenwerking op kantoor en de projectlocaties tussen alle betrokken partijen.

Financieel
- Maken van offertes/aanbiedingen binnen reeds lopende projecten
- Inkopen van deelwerkzaamheden in projecten
- Opstellen project(fase) begroting voorafgaand aan de uitvoering van een project(fase)
- Bewaking/beheersing van kosten tijdens de uitvoering van projecten
- Doen van eindcontrole op facturen en offertes
- Streven naar een optimum in kwaliteit versus kosten in het realiseren van de projecten

Profiel

Opleiding / ervaring:
- Master/Bachelor Milieukunde, Civiele Techniek, Geologie, Bio-ingenieur, chemie of een andere relevante opleiding
- Academisch werk- en denkniveau
- Minimaal 4 jaar ervaring op het gebied van bodemsaneringen
- Diploma: Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VCA-VOL)
- Kennis van relevante kwaliteitsnormen (ISO 9001 en ISO 14001).
- Beheerst op redelijk niveau de engelse taal in woord en geschrift

Wat bieden wij

Tormans investeert in jouw toekomst door een aanbod aan gepaste opleidingen, persoonlijke begeleiding tijdens de uitvoer van je projecten, advies en coaching op maat.
Onze projecten situeren zich bij de belangrijkste (inter)nationale bedrijven in verschillende sectoren waardoor je in aanraking komt met de modernste technieken en de meest uiteenlopende installaties zodat je je kennis en talent maximaal kan ontwikkelen.
Naast een contract van onbepaalde duur, met een aantrekkelijk salaris op maat, bieden wij tal van extralegale voordelen waaronder maaltijdcheques, een dagvergoeding, verplaatsingsvergoeding of firmawagen met brandstofvergoeding, hospitalisatieverzekering,…
Bij Tormans kan je rekenen op een professionele, persoonlijke en eerlijke no-nonsense aanpak.

Meer weten over deze vacature? Contacteer:

Elke Janssens

Vul je gegevens in
CV
Slechts één bestand.
30 MB limiet.
Toegestane types: txt rtf html odf pdf doc docx.