Preventieadviseur niveau I

  • TG22760
  • Geel
Solliciteren

Jouw talent hunter is Tinne Goris

Doelstelling

Voornaamste taken

Integraal veiligheidsbeleid
- Opmaak Globaal Preventieplan en Jaaractieplan
- Advies verlenen i.v.m. risico-analyse (identificatie van de potentiële gevaren)
- Voorstellen voor risicobeheersing bij gebruik van machines, materiaal en grondstoffen
- Analyseren van oorzaken bij arbeidsongevallen en incidenten + formuleren van doeltreffende corrigerende acties
- Advies verlenen bij aankoop en indienstelling van machines en opvolging periodieke keuringen
- Uitvoeren van systematische VGKM rondgangen/observaties op de werf
- Opvolging/afhandeling van VGKM acties vastgesteld tijdens rondgang/interne & externe audits op sharepoint
- Opstellen van instructies voor gebruik van PBM’s en machines
- Voorbereiden en begeleiden van interne en externe audits
- Veiligheidscoördinatie/aanwezigheid Preventieadviseur bij werven met nieuwe, uitzonderlijke of specifieke activiteiten
- Jaarlijkse rondgang met EDPB
- Organiseren van toolbox op petrochemie/industrie
- Up to date houden VGM plan + RIE

Doorgedreven milieubeheer
- Advies afvalbeheer en -opslag

Gecoachte & opgeleide medewerkers
- Motiveren van medewerkers voor het opvolgen van procedures en melden van verbetermogelijkheden
- Voorstellen van veiligheidsopleidingen voor medewerkers
- Veiligheidsopleiding geven (onthaal / werken op hoogte / ...)

Nageleefde wet- en regelgeving
- Status audits en bijhorende actiepunten
- Overheid-Opleidingsinstanties- Keuringsinstanties
- Vertrouwenspersoon
- Informatief met directie en personeelsleden

Kwaliteit
- Volgt de kwaliteitseisen strikt op
- Draagt bij aan de algemene klantentevredenheid (zowel intern als extern) door een klantgerichte en professionele dienstverlening.

Profiel

– Preventieadviseur niveau I
– Affiniteit met de bouwsector
– Bereid om werven in gans België te ondersteunen

Wat bieden wij?