Proces Ingenieur

  • EJ24004
  • Geel
Solliciteren

Jouw talent hunter is Elke Janssens

Doelstelling

ArcelorMittal Construction is an innovative producer in insulated sandwich panels and profiled sheets, mostly used for facade construction and roofing solutions.

ArcelorMittal Construction is een innovatieve producent in geïsoleerde sandwichpanelen en geprofileerde platen, meestal gebruikt voor gevelbouw en dakbedekkingsoplossingen.

Voornaamste taken

-As the central point of contact, you form the knowledge bridge in our organisation. You provide training on our processes and products and ensure a smooth information flow in production and the various departments.
-You chart the efficiency of our production processes through alert process monitoring. With a view to process innovation and machine optimisation, you implement improvement projects and clear procedures, in team with the HSE engineer.
– You anticipate and tackle problems together with our technical department. You lead the weekly quality meeting.
– You participate in the development of new products (technical research, testing, certification, etc.).
To this end, you manage communication with external suppliers and with process engineering of our international ArcelorMittal sister companies.

-Als centraal aanspreekpunt vorm je de kennisbrug in onze organisatie. Je geeft trainingen over onze processen en producten en zorgt voor een vlotte informatiestroom in de productie en de verschillende afdelingen.
-Je brengt de efficiëntie van onze productieprocessen in kaart door middel van alerte procesbewaking. Met het oog op procesinnovatie en machineoptimalisatie implementeer je verbeterprojecten en duidelijke procedures, in teamverband met de HSE engineer.
– Je anticipeert en pakt problemen aan samen met onze technische dienst. Je leidt de wekelijkse kwaliteitsvergadering.
– Je neemt deel aan de ontwikkeling van nieuwe producten (technisch onderzoek, testen, certificering, etc.).
Daartoe beheer je de communicatie met externe leveranciers en met process engineering van onze internationale ArcelorMittal zusterbedrijven.

Profiel

As a bachelor or master (Electromechanics, Chemistry,…) you have at least 5 years of relevant experience, preferably in process engineering.
Your approach to process optimisation is analytical, forward-looking and structured.
You always strive for structural improvements and solutions.
With a view to training and cooperation, we can count on your fluent social skills.

Als bachelor of master (Elektromechanica, Scheikunde,…) heb je minimaal 5 jaar relevante ervaring, bij voorkeur in procestechniek.
Uw benadering van procesoptimalisatie is analytisch, toekomstgericht en gestructureerd.
Je streeft altijd naar structurele verbeteringen en oplossingen.
Met het oog op training en samenwerking kunnen we rekenen op uw vlotte sociale vaardigheden.

Wat bieden wij?