Procesingenieur conditioneringstech

  • EJ23264
  • Dessel
Solliciteren

Jouw talent hunter is Elke Janssens

Doelstelling

Je bent verantwoordelijk voor het beheren van de technische processen/projecten met betrekking tot de conditionering van radioactief afval. Je zorgt hierbij dat de bestaande conditioneringsprocessen steeds voldoen aan alle vooropgestelde kwaliteitseisen. Daarnaast zorg je ook voor de optimalisatie van bestaande conditioneringstechnieken.

Je rol bestaat erin om aan de bevoegde instantie (NIRAS) aan te tonen dat de vooropgestelde technieken en processen steeds resulteren in een eindproduct dat aan alle acceptatiecriteria voldoet. Je stelt hiervoor wetenschappelijk onderbouwde dossiers op en voert een transparante communicatie met je collega's bij NIRAS.

Als aanspreekpunt garandeer je een vlotte informatiedoorstroming over de betrokken processen en je deelt je kennis met collega's. Om oplossingen te bieden voor verschillende afvaltypes werk je behandelingsscenario's uit en je documenteert de processen systematisch om een duurzame en veilige uitbating te waarborgen. Met je grondige proceskennis werk je mee aan de realisatie van nieuwe projecten.

Een van je voornaamste taken zal ook het opmaken van erkenningsdossiers voor conditioneringsprocessen zijn.

Voornaamste taken

- Fungeren als aanspreekpunt binnen het bedrijf voor technische processen met als doel een vlotte informatiedoorstroming te
garanderen enerzijds en anderzijds de installatie(s) operationeel te maken en te houden.
- Optimaliseren en aanpassen van installaties, zowel preventief als curatief, met als doel de technische processen optimaal te laten
verlopen en mogelijke problemen te vermijden.
- Uitwerken van scenario's met als doel oplossingen te bieden voor problematisch afval en besmette installaties.
- Managen van de bestaande processen met als doel deze zo optimaal mogelijk uit te baten.
- Fungeren als kennisdrager binnen de organisatie en deze kennis delen met collega's met als doel de processen op een efficiënte
wijze te laten verlopen.
- Uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling met als doel het oplossingen te bieden voor problemen wanneer deze opduiken
- Documenteren van processen en installaties met als doel een bergbaar eindproduct en een veilige uitbating te waarborgen

Profiel

* Chemische affiniteit
* Kennis van en ervaring met nucleaire technieken, radiologische en fysico-chemische karakteristieken/aspecten
* Ervaring met radiochemie of nucleaire processen = pluspunt
* Master in de industriële wetenschappen - Chemie of gelijkwaardig door ervaring

Wat bieden wij?