Procesingenieur

  • EJ23270
  • Beringen
Solliciteren

Jouw talent hunter is Elke Janssens

Doelstelling

Het opbouwen, in stand houden en verbeteren van de productieprocessen en technologieën om het
rendement van de installaties te verhogen in functie van kwaliteit, kwantiteit en efficiëntie. Verleent
assistentie en advies aan productie (o.a. testprogramma’s), technische dienst (o.a. ontwerpen en uitwerken van ‘process design packages’) en EHSS afdeling (o.a. ISO 50001 en PSI informatie).

Voornaamste taken

Compliance & Safety
Voert zijn/haar taken uit binnen het kader van de wetgeving, regelgeving, policies, procedures &
werkinstructies:
* Werkt binnen, en promoot een veilige werkomgeving
* Past alle bedrijfspolicies toe (OE, LSR, …)
* Werkt binnen het kader van alle gerelateerde wetten en regelgevingen
* Volgt alle opgelegde veiligheidstrainingen. Naleven en doen naleven van de procedures en richtlijnen met betrekking tot Operational Exellence, veiligheid en beveiliging, kwaliteit, milieuzorg en efficiënt energiegebruik. Eventueel de werken gecontroleerd stil (laten) leggen wanneer niet aan de regels wordt
voldaan.

Veiligheid, gezondheid en milieu
Levert eigen voorgeschreven resultaten en/of biedt ondersteunende diensten met behulp van
veiligheids-, gezondheids- en milieu systemen en -protocollen van de organisatie.
* Geeft ondersteuning bij het uitwerken van incidentonderzoeken.
* Neemt deel aan Hazop studies
om veiligheidsrisico's te identificeren alsook het uitwerken van oplossingen voor toegewezen Hazop considerations en remarks.
* Is lid van het Operational Crisis Team bij calamiteiten op de site.
* Voert veiligheidsobservatierondgangen uit.

Kennisbeheer
Levert voorgeschreven resultaten voor een gebied van verantwoordelijkheid door te werken binnen
gevestigde kennisbeheersystemen.
* Voert berekeningen uit in Superchems (veiligheidsventielen/flare systeem volgens API norm).
* Voert procesberekeningen uit bij wijzigingen aan proces of uitrusting (incl. Aspen+ simulaties).
* Beheert plant gerelateerde Proces Safety Informatie (PID's, PFD's, C&E's, line list, massabalans, SOL
database).
* Informatieuitwisseling met Cedar Bayou PAO plant onderhouden.
* Zich op de hoogte houden van technologische evoluties.

Dataverzameling & -analyse
Analyseert hoofdthema’s met gegevens uit een breed spectrum van bronnen en identificeert mogelijke effecten op het bedrijf.
* Opstellen, uitvoeren en rapporteren van testprogramma's ter ondersteuning van
procesberekeningen en productontwikkeling, zodanig dat het productieproces en de producten continue kunnen verbeterd worden en dit in functie van kwaliteit, kwantiteit en efficiëntie (grondstoffen en nutsvoorzieningen).

Projectmanagement
Levert vereiste resultaten door te werken binnen een gevestigd projectmanagementplan.
* Uitvoeren van gedetailleerde ontwerpen op basic engineering niveau en het geven van duidelijke procesmatige richtlijnen i.f.v. toekomstige projecten (incl. datasheets, process design packages, ...).
* Assisteren bij het onderhouden/bijsturen van het MICE programma (corrosie studie, proces input).

Verbetering / Innovatie
Identificeert tekortkomingen, suggereert en implementeert dan verbeteringen van bestaande zakelijke praktijken, terwijl hij/zij projecten of een werkstroom ontwikkelt en levert binnen de organisatie haar veranderingsmanagementprogramma met begeleiding van senior collega’s.
* Het duidelijk omschrijven en definiëren van vastgestelde problemen uit de productieomgeving, vervolgens het conceptueel uitdenken van oplossingen rekening houdend met de mogelijke beperkingen binnen de productieomgeving (kwantiteit, kwaliteit, veiligheid) om zo aan de verwachtingen
van de klant (intern en extern) te voldoen.
* Verantwoordelijk voor het opvolgen en optimaliseren van het energieverbruik (ISO 50001).

Beleidsontwikkeling & -implementatie
Ontwikkelt procedures voor het gebied van expertise onder begeleiding van senior collega’s, controleert dan de implementatie van deze procedures binnen de organisatie.

Profiel

Technische vaardigheden
Engineering Ontwikkeling
Werkt zonder toezicht en biedt technische ondersteuning waar nodig betreffende het behalen van doelstellingen ten aanzien van technische ontwikkelingen met behulp van passende methoden, tools, processen en software.

Algemene kennis van chemische processen (destillatietechnieken) en kennis van Aspen+ en/of
AutoCAD is een pluspunt.

Risicomanagement
Maakt gebruik van uitgebreide kennis en/of vaardigheden om onafhankelijk op te treden en begeleidt en traint anderen in het identificeren, evalueren, prioriteren en beheren van risico’s in een productieproces.

Verzamelen en analyseren data
Werkt onafhankelijk en zorgt voor begeleiding en training van anderen ten aanzien van het analyseren
van datatrends voor het gebruik in rapporten om de besluitvorming te ondersteunen.

Beleid en procedures
Gebruikt uitgebreide kennis en vaardigheden om zelfstandig te werken en biedt ondersteuning en
training aan anderen aan betreffende het ontwikkelen, monitoren, interpreteren en begrijpen van beleid en procedures en zorgt er tegelijkertijd voor dat deze in overeenstemming zijn met
organisatiestrategieën en -doelstellingen.

Plannen en Organiseren
Werkt zonder toezicht en biedt technische ondersteuning (indien nodig) betreffende het plannen, organiseren, prioriteiten stellen en toezicht houden op activiteiten om efficiënt zakelijke doelstellingen te behalen.

Algemeen onderwijs
Universiteit / Postgraduate (Master)
Industrieel Ingenieur (elektromechanica, chemie of process technieken)

Ervaring stelt functiehouder in staat om te gaan met het merendeel van de situaties en anderen te
adviseren (3 tot 6 jaar)

Leidinggevende ervaring
Basiservaring met het coördineren van het werk van anderen

Extra informatie
Interne contacten : productie, technische dienst, labo, EHSS

Externe contacten : leveranciers en studiebureaus

Talenkennis : grondige kennis (mondeling en schriftelijk) van Nederlands en Engels

Additionele EHSS Ondersteuning : deelname aan HAZOP/LOPA

Wat bieden wij?