QEHS Adviseur

  • TG23969
  • Olen
Solliciteren

Jouw talent hunter is Tinne Goris

Doelstelling

Vooruitgang stimuleren door onderzoek. Om materiaaloplossingen te ontwikkelen voor de meest
dringende uitdagingen ter wereld en te anticiperen op de noden van onze klanten, investeren we
veel in O&O. Het onderzoek van Umicore richt zich vooral op nieuwe materialen en processen om
een antwoord te bieden aan megatrends zoals grondstoffenschaarste en schone mobiliteit. Aan
onderzoek en ontwikkeling doen betekent per definitie dat we niet mogen stilstaan. We moeten
nieuwe methoden ontdekken, nieuwe oplossingen bedenken en nieuwe ideeën ontwikkelen. En
dan kom jij in beeld.

Voornaamste taken

- Je ondersteunt de implementatie en opvolging van het QEHS beleid op CRD (Corporate Research and Development) niveau
- Je neemt een expertise rol op in (deel)projecten, campagnes: plannen, organiseren,
coördineren en uitvoeren (bijv. projectleider in het kader van het Globaal Preventie Plan)
- Je detecteert onveilige situaties, volgt QEHS meldingen op en suggereert
preventiemaatregelen, start acties om deze op te lossen in samenspraak met de betrokken
partijen en volgt de voortgang van uitvoering op.
- Je coördineert en voert incidentenonderzoek uit (o.a. via feitenboom), zoekt naar
maatregelen om incidenten te voorkomen en zorgt voor communicatie van de leerpunten in
de organisatie.
- Je assisteert de teams in het uitvoeren van risicoanalyses (bijv. procesgevaren analyse,
taakrisico-analyse, beheer van wijzigingen (MOC), ...)
- Je volgt de CRD veiligheidscijfers op, analyseert, trekt conclusies en stelt actieplannen op in
samenspraak met de betrokken afdelingen.
- Je fungeert als eerste QEHS aanspreekpunt voor de site veiligheid (bijv. bij het opstellen van
nieuwe QEHS site procedures, ..)
- Je zorgt voor de doorvertaling van QEHS site procedures naar CRD omgeving in nauw
overleg met de platformen.
- Je bewaakt de naleving van wetgeving, QEHS procedures, ... (o.a. via diverse audits,
rondgangen comité, evacuatie-oefeningen, ...) en ziet er op toe dat de te nemen acties
gerealiseerd worden.
- Je organiseert en leidt veiligheidsvergaderingen.
- Je bent verantwoordelijk voor het coördineren en opvolgen van veiligheidstrainingen binnen
CRD, alsook het geven van dienst specifieke opleidingen.
- Je neemt de rol van product stewardship op binnen CRD: je bereidt safety datasheets voor,
doet eSDS compliance checks, volgt REACH wetgeving op.

Profiel

- Je hebt een bachelor diploma in een wetenschappelijke richting
- Je hebt een aanvullend diploma Preventie-adviseur (niveau 2) of bent bereid om deze
opleiding te volgen
- Idealiter kan je ervaring voorleggen als preventieadviseur of in een gelijkaardige job binnen
QEHS
- Je hebt overtuigingskracht om het beleid uit te dragen naar alle lagen in de organisatie en
bent positief ingesteld
- Je bent innovatief, creatief en sturend in het plannen, coördineren en opvolgen van
projecten en hebt hierin ervaring
- Je beheerst de basisprincipes van didactiek om opleiding te geven
- Je beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden (Nederlands /
Engels) (schriftelijk/mondeling)
- Je hebt goede kennis van kantoor software, grondige kennis van spreadsheets en
databanken
- Je bent kritisch en analytisch en hebt zin voor initiatief

Wat bieden wij?