Quality Engineer

  • EJ24024
  • Geel
Solliciteren

Jouw talent hunter is Elke Janssens

Doelstelling

In nauwe samenwerking met inter- en intra-site afdelingen, ontwikkelen en implementeren van het Quality Management Systeem, teneinde ertoe bij te dragen dat de core business van Genzyme (productie, ...) zo optimaal en efficiënt mogelijk kan functioneren, in compliance met de huidige van toepassing zijnde regulatoire regelgeving en industriestandaarden

Voornaamste taken

Functie wordt uitgeoefend in een cGMP omgeving en moet minstens voldoen aan alle door de officiële auditerende instanties geldende kwaliteits- en veiligheidseisen en industriestandaarden.
Dit heeft betrekking op o.a. productiefaciliteiten, productveiligheid, kwalificatie van het personeel, procedures & documentatie.
Toepassen van het beleid inzake het welzijn van de werknemers en inzake milieu- en energiezorg overeenkomstig de verkregen opleiding en instructies door onder andere het juist gebruik van arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, het rapporteren van incidenten en niet-conformiteiten en het verlenen van bijstand bij de identificatie van risico's en preventieve maatregelen.
Tevens dient de functie te opereren binnen de Genzyme cultuur, waarden en normen. Dit teneinde een kwaliteitsvol, veilig en werkzaam product te kunnen afleveren.

Profiel

Wat bieden wij?