Safety Coôrdinator Service senior

  • MD24287
  • Brussel
Solliciteren

Jouw talent hunter is Marielle De Bruyn

Doelstelling

Word jij onze nieuwe collega?
Om ons huidig team van technische professionals te versterken zijn wij op zoek naar een Safety Coördinator Service Senior.

Voornaamste taken

– Als projectcoördinator sta je in voor de uitvoering van een deel van de portefeuille van infrastructuurprojecten met betrekking tot de hoogspanningsinstallaties van Elia in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 met betrekking tot “Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen”,
– Je staat ook in voor de uitvoering van het preventiebeleid van Elia op het vlak van welzijn op het werk (operationele en intrinsieke veiligheid van elektrische installaties). Om het veiligheidsbeheer op en rond de bouwplaatsen te garanderen en het welzijn van de werknemers te verzekeren tijdens de latere exploitatie en het onderhoud van de HV-installaties van Elia.

In het bijzonder bent u verantwoordelijk voor de volgende taken:
– Coördinator projectveiligheid
Meewerken aan de fasen “Definitie” en “Ontwerp” van het project.
– Uitvoeren en valideren van risicoanalyses, d.w.z. identificeren van gevaren, risico’s en uit te voeren preventie- of beschermingsmaatregelen met betrekking tot de specifieke risico’s van de locatie, coördinatie en overleg tussen de verschillende partijen op de locatie.
– Samen met de projectleider het scenario en de planning van het project (fasering, interferentie en duur van de werkzaamheden) evalueren in het licht van de gegenereerde risico’s.
– De kritieke fasen van het project vaststellen.
– Opstellen en goedkeuren van het veiligheids- en gezondheidsplan (hoofdzakelijk de risicoanalyse), dat het “veiligheids”-bestek vormt voor de offertes van de “aannemers”.
-Het veiligheids- en gezondheidsplan aanpassen aan eventuele wijzigingen in het project.
– De projectleider adviseren over de conformiteit van de bij de offertes gevoegde veiligheidsdocumenten (werkmethoden, beschermings- en preventiemaatregelen, planning, enz. die door de inschrijvers worden voorgesteld).
– Deze beoordeling van de inschrijvingen formaliseren zodat de projectleider er rekening mee kan houden bij de gunning van het contract.
– Het coördinatielogboek en het daaropvolgende interventiedossier openen en invullen.
– Debriefing en bespreking van de veiligheidsaspecten (zie activiteiten hierboven) tijdens de openingsvergadering van de werf met de projectleider, de projectmanager, de aannemers en de uitvoeringscoördinator.
– Veiligheidscoördinator uitvoering (voor een beperkt aantal projecten)
– Actief deelnemen aan de verschillende bouwplaatsvergaderingen, waarbij het projectteam en de verschillende aannemers worden uitgedaagd over veiligheidsaspecten.
– Regelmatig geplande en ongeplande werfbezoeken uitvoeren.
– Risicoanalyses, werkmethoden en door aannemers en onderaannemers ingediende “veiligheids”-documenten controleren en evalueren.
– Ervoor zorgen dat de risicofasen lang genoeg vóór de uitvoering van de werkzaamheden worden besproken.
– Actief deelnemen aan de analyse van mogelijke (bijna-)ongevallen/incidenten.
– Indien nodig een coördinatiestructuur organiseren en leiden
– Toezien op de strikte toepassing van de wetgeving en de interne regels van Elia.
– Deelnemen aan de eindevaluatie van de aannemers
Op de hele werf: opstellen van verslagen van de verschillende vergaderingen en bezoeken, bijwerken en invullen van het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatielogboek en het daaropvolgende interventiedossier
– Preventie van operationele en intrinsieke veiligheid
– Adviseren en aanbevelingen doen aan het projectteam over arbeidsveiligheid en welzijn voor infrastructuurprojecten.
– Projectplannen beoordelen en prevalideren (definitieve goedkeuring door de preventieadviseur van Elia).
– De gemaakte keuzes aan het projectteam uitleggen, beargumenteren en verdedigen.
– Werfbezoeken uitvoeren, audits uitvoeren bij de werfleiders van de aannemers en de externe veiligheidscoördinatoren.
– Uitvoeren van het onderzoek van de installaties vóór ingebruikname (MSI) en geven van een advies in het kader van de 1e MSI-vergunning (definitieve goedkeuring door de Elia preventieadviseur).

Profiel

– Succesvolle afronding van een opleiding veiligheidscoördinator niveau A (cfr. AR. 25-1-2001).
– De succesvolle voltooiing van een opleiding preventieadviseur niveau 1 is een pluspunt.
– Industrieel of burgerlijk ingenieur elektromechanica (of gelijkwaardige ervaring)
– Ongeveer 5 jaar ervaring met projecttoezicht, locatiebeheer en/of activiteiten in verband met de veiligheidspreventie van industriële installaties, bij voorkeur elektrische hoogspanningsinstallaties.
– In staat zijn om gestructureerd en autonoom te werken met nauwgezetheid en precisie.
– Blijk geven van assertieve communicatie, overtuigingskracht en teamgeest.
– Beschikken over een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid voor gezondheids- en veiligheidscoördinatoren.
– Beschikken over een geldig rijbewijs en een voertuig

Wat bieden wij?

Tormans investeert in jouw toekomst door een aanbod aan gepaste opleidingen, persoonlijke begeleiding tijdens de uitvoer van je projecten, advies en coaching op maat.
Onze projecten situeren zich bij de belangrijkste (inter)nationale bedrijven in verschillende sectoren waardoor je in aanraking komt met de modernste technieken en de meest uiteenlopende installaties zodat je je kennis en talent maximaal kan ontwikkelen.
Naast een contract van onbepaalde duur, met een aantrekkelijk salaris op maat, bieden wij tal van extralegale voordelen waaronder maaltijdcheques, een dagvergoeding, firmawagen met tankkaart, hospitalisatieverzekering,...
Bij Tormans kan je rekenen op een professionele, persoonlijke en eerlijke no-nonsense aanpak.