Safety Coordinator Service

  • TG24407
  • HQ Brussel
Solliciteren

Jouw talent hunter is Tinne Goris

Doelstelling

Als PROJECT SAFETY COORDINATOR ben je verantwoordelijk voor:

Enerzijds de opdracht van projectcoördinator en uitvoering van een deel van de portefeuille van infrastructuurprojecten met betrekking tot de hoogspanningsinstallaties van Elia in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende “Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen”,

Anderzijds zorgt u voor de uitvoering van het preventiebeleid van Elia op het vlak van welzijn op het werk (operationele en intrinsieke veiligheid van elektrische installaties).

Je staat ook in voor de uitvoering van het preventiebeleid van Elia op het vlak van welzijn op het werk (operationele en intrinsieke veiligheid van elektrische installaties) om het veiligheidsbeheer op en rond de bouwplaatsen te garanderen en het welzijn van de werknemers te verzekeren tijdens de latere exploitatie en het onderhoud van de HV-installaties van Elia.

Voornaamste taken

– Projectveiligheidscoördinator:
Meewerken aan de fasen “Definitie” en “Ontwerp” van het project.
De risicoanalyses uitvoeren en valideren, d.w.z. de gevaren, risico’s en te nemen preventie- of beschermingsmaatregelen identificeren met betrekking tot de specifieke risico’s van de site, coördinatie en overleg tussen de verschillende betrokken partijen op de site.
Samen met de projectleider het scenario en de planning van het project (fasering, interferentie en duur van de werkzaamheden) evalueren in het licht van de gegenereerde risico’s.
De kritieke fasen van het project vaststellen.
Opstellen en goedkeuren van het veiligheids- en gezondheidsplan (hoofdzakelijk de risicoanalyse), dat het “veiligheids”-bestek vormt voor de offertes van de “aannemers”.
Het veiligheids- en gezondheidsplan aanpassen aan eventuele wijzigingen in het project.
De projectleider adviseren over de conformiteit van de bij de offertes gevoegde veiligheidsdocumenten (werkmethoden, beschermings- en preventiemaatregelen, planning, enz. die door de inschrijvers worden voorgesteld).
Deze beoordeling van de inschrijvingen formaliseren zodat de projectleider er rekening mee kan houden bij de gunning van het contract.
Het coördinatielogboek en het daaropvolgende interventiedossier openen en invullen.
Debriefing en bespreking van de veiligheidsaspecten (zie activiteiten hierboven) tijdens de openingsvergadering van de werf met de projectleider, de projectmanager, de aannemers en de uitvoeringscoördinator.

– Veiligheidscoördinator (voor een beperkt aantal projecten):
Actief deelnemen aan de verschillende werfvergaderingen en het projectteam en de verschillende aannemers uitdagen over veiligheidsaspecten.
Regelmatig geplande of ongeplande bezoeken brengen aan de werf.
Risicoanalyses, werkmethoden en door aannemers en onderaannemers ingediende “veiligheids”-documenten controleren en evalueren.
Ervoor zorgen dat de risicofasen voldoende vóór de werkzaamheden worden besproken.
Actief deelnemen aan de analyse van mogelijke (bijna-)ongevallen.
Indien nodig een coördinatiestructuur organiseren en leiden
Toezien op de strikte toepassing van de wetgeving en de interne regels van Elia.
Deelnemen aan de eindevaluatie van de aannemers
Op de hele werf: opstellen van verslagen van de verschillende vergaderingen en bezoeken, bijwerken en invullen van het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatielogboek en het latere interventiedossier

– Preventie van operationele en inhoudelijke veiligheid:
Het projectteam adviseren en aanbevelingen doen inzake veiligheid en welzijn op het werk bij infrastructuurprojecten.
Projectplannen beoordelen en prevalideren (definitieve goedkeuring door de preventieadviseur van Elia).
De gemaakte keuzes aan het projectteam uitleggen, beargumenteren en verdedigen.
Werfbezoeken uitvoeren, audits uitvoeren bij de werfleiders van de aannemers en de externe veiligheidscoördinatoren
Het onderzoek van de installaties vóór ingebruikname (MSI) uitvoeren en een advies geven in het kader van de 1e MSI-vergunning (definitieve goedkeuring door de Elia preventieadviseur).

Profiel

– Succesvolle afronding van een opleiding veiligheidscoördinator niveau A (cfr. AR. 25-1-2001).
– De succesvolle voltooiing van een opleiding preventieadviseur niveau 1 is een pluspunt.
– Industrieel of burgerlijk ingenieur elektromechanica (of gelijkwaardige ervaring)
– Ongeveer 5 jaar ervaring met projecttoezicht, werfbeheer en/of activiteiten in verband met de veiligheidspreventie van industriële installaties, bij voorkeur elektrische hoogspanningsinstallaties.
– In staat zijn om gestructureerd en autonoom te werken met nauwgezetheid en precisie.
– Blijk geven van assertieve communicatie, overtuigingskracht en teamgeest.
– In het bezit zijn van een geldig rijbewijs en een voertuig

Talen:
Bij voorkeur tweetalig Frans/Nederlands, basiskennis Engels

Werktijden en werkplek:
voltijds, 8u/dag te
– Léon Monnoyer-kaai, 3- 1000 Brussel (kantoor)
– Werven Elia (België)

Wat bieden wij?

Tormans investeert in jouw toekomst door een aanbod aan gepaste opleidingen, persoonlijke begeleiding tijdens de uitvoer van je projecten, advies en coaching op maat.

Verder kan je rekenen op:

- Contract van onbepaalde duur
- Aantrekkelijk salaris op maat
- Maaltijdcheques
- Dagvergoeding
- Firmawagen met tankkaart
- Hospitalisatieverzekering
- ...

Bij Tormans kan je rekenen op een professionele, persoonlijke en eerlijke no-nonsense aanpak.