Teamleider Techische Dienst

  • EJ24481
  • Geel
Solliciteren

Jouw talent hunter is Elke Janssens

Doelstelling

Met het oog op het realiseren van een kwalitatief en betaalbaar aanbod aan sociale woningen op een
efficiënte en klantgerichte wijze staat de technische dienst van Geelse Huisvesting in voor
o Het patrimoniumbeheer van 2000 woningen.
â–ª Uitvoeren van herstellingen, door eigen techniekers of externe aannemers
â–ª Uitvoeren van onderhoud, door eigen techniekers of externe aannemers
â–ª Opvolgen van keuringen
â–ª Opvolgen van verhuisbewegingen

o De projectontwikkeling
â–ª Opvolging van projecten in nieuwbouw of vervangingsbouw
(gemiddeld 75 wooneenheden per jaar)
â–ª Opvolging van renovatieprojecten binnen bestaande woonwijken
(gemiddeld 50 tot 75 wooneenheden per jaar)
â–ª Opvolging van infrastructuurprojecten rondom de sociale woningen
â–ª De verwerving van projectgronden en strategische aankopen

Voornaamste taken

Wij zoeken een enthousiaste teamleider die de verantwoordelijkheid draagt voor de werking van de technische dienst.
Dit door
o Leiding geven aan een divers team van ongeveer 5+5 personen:
– (projectleider (1),
– werfleider (1),
– patrimoniumbeheerder (1),
– administratieve beheerders (2),
– werkmannen staan onder rechtstreekse leiding van de patrimoniumbeheerder(5))
o Coördinatie van de werking
o Vertegenwoordigen van de technische dienst
o Rapportage en beleidsvoorbereidend werk
o Uitvoeren van ondersteunende taken voor de directeur

Leiding van de technische dienst
– Aansturen van de teamleden door hen te instrueren, ondersteunen, coachen en motiveren
– Coördinatie van de verschillende taken
– Organiseren van teamvergaderingen
– Bewaking van de kwaliteit en timing van de verschillende werkzaamheden
– Opvolgen van persoonlijke ontwikkeling en functionering
– Beleidsmatige aansturing en zorgen voor een optimale informatiestroom binnen de organisatie
Coördinatie werking technische dienst
– Bewaken van dienstverlening (klanten/huurders en lokale besturen)
– Opmaak begroting en budgetbewaking
– Patrimoniumplanning
– Projectplanning op korte en lange termijn
– Bewaking van procedures inzake wetgeving overheidsopdrachten
– Vertalen van beleid naar concrete operationele doelstellingen en projecten voor de dienst
– Optimaliseren van processen
Vertegenwoordigen van de technische dienst
– Ontwikkelen, stimuleren en bijdragen aan de samenwerking binnen en tussen de verschillende
diensten
– Periodiek overleg met directeur en teamleiders andere diensten (teamleideroverleg)
– Het actief participeren aan werkgroepen en netwerken, zowel intern als extern
Rapportage, beleidsvoorstellen en – adviezen
– Voorbereiding van agenda bestuursorganen inzake beleid technische dienst,
overheidsopdrachten en vastgoed
– Rapportage omtrent technische onderwerpen, zowel intern naar bestuursorganen als extern
naar toezichthoudende overheden

Profiel

Minimaal een masterdiploma in een technische richting of gelijkwaardig door ervaring
Ervaring in leidinggevende functie
Ervaring met patrimoniumbeheer
Ervaring met projectontwikkeling: nieuwbouw, vervangingsbouw, infrastructuur, renovaties
Pluspunt indien ervaring met overheidsopdrachten/overheidsprocedures
Pluspunt indien ervaring met werken met onze doelgroep
Vlotte communicatie in het Nederlands: schrijven, spreken, lezen en luisteren
Gevorderde kennis van gebruikelijke MS Office pakketten (Word, Excel, enz.)
Minimaal rijbewijs B

Wat bieden wij?