Uitbatingsingenieur ontmanteling

  • VS24066
  • Dessel
Solliciteren

Jouw talent hunter is Valérie Smolders

Doelstelling

De functie is verantwoordelijk voor het bieden van multidisciplinaire technische ondersteuning aan de cel door op te treden als kennisdrager, alsook de daarbijhorende administratie met als doel bij te dragen tot de efficiënte werking van de cel.

Voornaamste taken

* Fungeren als kennisdrager binnen de organisatie en verlenen van technisch advies aan interne en externe partijen, met als doel de organisatie van de cel op een efficiënte wijze te laten verlopen.
* Een tandem vormen met de manager en ploegleider(s) alsook de medewerkers van ontmanteling voorbereiding (UBTVO)
* Uitwerken van ideeën die voortkomen uit overleg met ploegleiders en operatoren.
* In kaart brengen van verbetermogelijkheden, noden en/of behoeftes en uitdenken en uitwerken van scenario’s met doel de uitbating van de cel te optimaliseren.
* Opvolgen van projecten voor doorvoeren van een optimalisatie als projectleider of als teamlid.
* Signaleren, analyseren en aanpakken van problemen én op zoek gaan naar oplossingen met als doel problemen op te lossen of in de toekomst trachten te voorkomen.
* Realiseren en coördineren van werken aan bestaande en nieuwe installaties in functie van werkzaamheden binnen de cellen UBTOD en UBTVO , al dan niet in de vorm van projecten, met als doel de voorbereidende werken (VO) alsook de uitbating van de cel optimaal te laten verlopen en mogelijke problemen te vermijden.
* Documenteren van processen en installaties met als doel kennis te borgen en een duurzame en een veilige uitbating te waarborgen.
* Opstellen en up to date houden van interne en externe documenten (bv. Veiligheidsrapporten, vergunningsaanvragen, IPA's, MOC's, stappenplannen, instructies, enz.).
* Input leveren voor de opmaak van budgetten en vijfjarenplannen
* Opvolgen en rapporteren van de vordering van de uitbating van de cel met als doel een tijdige realisatie te bekomen en bovendien de stakeholders (NIRAS, Bel V, ...) op de hoogte te houden van het verloop.
* Verwezenlijken en opvolgen van KPI's.
* Fungeren als aanspreekpunt in de samenwerking met ondersteunende diensten.

Profiel

5 jaar ervaring met technische installaties (burgerlijke bouwkunde, elektriciteit, meet- en regeltechniek, controlebediening, machinebouw)

Wat bieden wij?