Werfcoördinator riolering

  • EJ23342
  • Hasselt
Solliciteren

Jouw talent hunter is Elke Janssens

Doelstelling

Als werfcoördinator maak je deel uit van de afdeling Studies & Aanleg regio Zuid Limburg van Fluvius.
Je begeleidt en maakt adviezen op voor lokaal pact rioleringsprojecten.
Je werkt nauw samen met studiebureaus en Aquafin voor de realisatie van projecten van voorontwerp tot oplevering in de regio Zuid Limburg met als doel de werken uit te voeren conform de Fluvius voorschriften en gemaakte afspraken.
Je staat in voor het voorbereiden, plannen, coördineren, opvolgen en administratief en financieel afhandelen van de uit te voeren rioleringswerken.

Voornaamste taken

Je staat in voor:
– Begeleiding en bijsturing voorontwerp, ontwerp en aanbesteding rioleringsprojecten lokaal pact
– Opmaak adviezen aan VMM/Aquafin betreffende voorontwerp, ontwerp en aanbesteding
– Coördinatie en opvolging: deelnemen aan werfvergaderingen, detecteren van onregelmatigheden, nemen van acties ter bijsturing
– Technisch toezicht: controleren van de uitvoering der werken volgens het standaardbestek 250 en het bijzonder bestek
– Opvolging van de proeven
– Schadegevallen: vaststellen, analyseren en oplossen, bepalen van prioriteiten
– Veiligheid: inschatten risico’s en naleven veiligheidsvoorschriften
– Communiceren: met externe en interne partijen
– Facturatie: opmaken van staten en registratie
– Oplevering: opmaak eindafrekening en laten intekenen van as built in de systemen
– Registratie: dagboek der werken
– Aannemersevaluatie
– Kostenbewust handelen: bij oplossen van technische problemen kostenbewust handelen en pro actief begeleiden van de aannemer en studiebureau

Profiel

– Kennis van en ervaring met het standaardbestek 250, bijzonder bestek pompstations en bijzonder bestek Fluvius 4.02 en Vlario bestek
– Kennis van en ervaring met grond-mechanische funderingstechnieken en verbeteringstechnieken, speciale bemalings- en beschoeiingstechnieken
– Aantoonbare ervaring met het opvolgingssyteem Supervisie
– Aantoonbare ervaring met de databank Smallworld
– Aantoonbare ervaring met de coördinatie van de aan jou toegewezen projecten – medior 3 jaar
– Aantoonbare ervaring binnen een gelijkaardige technologie
– Aantoonbare ervaring in een vergelijkbare bedrijfscontext (aantal gebruikers > 5000)
– Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2.

Wat bieden wij?