Werfleider HVAC

Geel
ST266
Solliciteer direct
Doelstelling

Een werfleider heeft de leiding over de monteurs en stuurt de onderaannemers op de werf aan, de werf wordt toegewezen door een projectleider.

Voornaamste taken

- Uitvoeren van maatregelen vastgelegd in het ‘Algemeen Veiligheidsplan’ en het ‘Project Veiligheidsplan’
- Controle of de in de veiligheidsplannen vastgelegde voorzieningen bewaard blijven en nageleefd worden, incl. het gebruik van de juiste CBM’s en/of PBM’s
- Houden van werkplaatsinspecties, nemen van corrigerende maatregelen n.a.v. geconstateerde onveilige situaties/handelingen tijdens de werkplaatsinspecties en melden van onveilige handelingen/situaties, aan projectleiders en/of
IDPB
- Houden van maandelijkse toolboxmeetings samen met/onder toezicht van IDPB, registreren van aanwezigheden en noteren van eventueel gemaakte op- of aanmerkingen
- Houden van start-werk vergaderingen/rondgangen met
medewerkers en onderaannemers, al dan niet in aanwezigheid van IDPB
- Verschaffen van de nodige PBM’s aan de medewerkers
- Deelnemen aan VGM overleg met andere partijen
- Bevoegd tot het weigeren om opgelegde taken uit te voeren, indien deze niet onder veilige omstandigheden kunnen worden uitgevoerd

Profiel

- Bachelor EM of bouw
- Ervaring in de HVAC
- Sterke communicatieve en administratieve vaardigheden

Deel deze vacature:
Meer weten over deze vacature? Contacteer:

Silke Theunis

Vul je gegevens in
CV
Slechts één bestand.
30 MB limiet.
Toegestane types: txt rtf html odf pdf doc docx.