Werfopvolger elektric. gebouwtechn.

  • VS22325
Solliciteren

Jouw talent hunter is Valérie Smolders

Doelstelling

De functie is verantwoordelijk voor de opvolging, planning en bijsturing van de projecten/werven inzake constructie, onderhoud en multidisciplinaire projecten met als doel de aannemers, de leidend ambtenaar of de projectleider te ondersteunen om deze projecten/werven op een veilige en kwalitatieve wijze en conform de wettelijke voorschriften te laten opleveren.

Voornaamste taken

• Ondersteunen van aannemers, de leidend ambtenaar of projectleider tijdens de uitvoering van de projecten en coördineren en opvolgen van aannemers bij kleinere (onderhouds-) projecten met als doel een optimaal verloop
van de projecten te waarborgen.
? Uitvoeren van de nodige administratie om werknemers toegang te verschaffen tot de sites en de werkvoorbereiding bij grotere projecten.
? Ter beschikking stellen van de nodige documenten (plannen, VGW’s …) aan aannemers.
? Informeren over de evolutie en problemen bij de uit te voeren werken.
• Opvolgen en registreren van technische en administratieve wijzigingen en mijlpalen in het technisch dossier tijdens en na de werken met als doel een correcte opvolging van het dossier te garanderen.
? Opvolgen dat wijzigingen tijdens de uitvoering opgenomen zijn in het constructiedossier.
? Documenteren van de uitgevoerde werken (fotoarchief, verslagen, …).
? Melden van grote wijzigingen aan de projectleider.
• Fungeren als aanspreekpunt voor de aannemers op de werf en zorgen dat er een goede informatiedoorstroming is tussen de verschillende partijen (interne en externe) met als doel conflicten (planning, kwaliteit, locatie, …)
proactief te detecteren en oplossingen voor te stellen.
? Voorzitten van contractormeetings en input geven op de werfvergaderingen.
? Escalatie van problemen indien nodig.
? Adviseren bij problemen en de nodige en juiste partijen betrekken om beslissingen te kunnen nemen.
• Bijdragen tot het veiligheidsbeleid door het laten naleven van het veiligheidsreglement (o.a. werfreglement en KB TMB), het meewerken aan het voorkomingsbeleid alsook het samenbrengen en aanmaken van alle nodige
informatie met als doel de veiligheid binnen de projecten/werven te waarborgen conform de geldende richtlijnen en wettelijke verplichtingen.
? Opmaken van post interventie dossiers, veiligheid & gezondheid plannen en coördinatiedagboeken voor de
ontwerp- en verwezenlijkingsfase.
? Aanmaken van vergunningen gevaarlijk werk en evalueren van taak risico analyses.
? Kick-off en toolbox meetings houden en toezien dat de veiligheidsnormen van Belgoprocess toegepast worden.
• Detecteren van verbeteringen en toepassen van geleerde lessen met als doel een continue optimalisatie te verzekeren van de werkzaamheden binnen het werkdomein op de bestaande en nieuwe werven.
? Opstellen van ongewoon voorval, incidentmeldingen en feitenanalyses.
? Verbetervoorstellen opstarten en maatregelen uitwerken
? Toolboxen opstellen.

Profiel

All round profiel met de nadruk op gebouwtechnieken (HVAC/elektriciteit)

Wat bieden wij?

Tormans investeert in jouw toekomst door een aanbod aan gepaste opleidingen, persoonlijke begeleiding tijdens de uitvoer van je projecten, advies en coaching op maat.
Onze projecten situeren zich bij de belangrijkste (inter)nationale bedrijven in verschillende sectoren waardoor je in aanraking komt met de modernste technieken en de meest uiteenlopende installaties zodat je je kennis en talent maximaal kan ontwikkelen.
Naast een contract van onbepaalde duur, met een aantrekkelijk salaris op maat, bieden wij tal van extralegale voordelen waaronder maaltijdcheques, een dagvergoeding, firmawagen met tankkaart, hospitalisatieverzekering,…
Bij Tormans kan je rekenen op een professionele, persoonlijke en eerlijke no-nonsense aanpak.