Werfopvolger

  • VS23008
  • Dessel
Solliciteren

Jouw talent hunter is Valérie Smolders

Doelstelling

De functie is verantwoordelijk voor de opvolging, planning en bijsturing van de projecten/werven inzake constructie, onderhoud en multidisciplinaire projecten met als doel de aannemers, de leidend ambtenaar of de projectleider te ondersteunen om deze projecten/werven op een kwalitatieve wijze en conform de wettelijke voorschriften te laten opleveren.

Voornaamste taken

* Ondersteunen van aannemers, de leidend ambtenaar of projectleider tijdens de uitvoering van de projecten en coördineren en opvolgen van aannemers bij kleinere (onderhouds-) projecten met als doel een optimaal verloop van de projecten te waarborgen.
* Uitvoeren van de nodige administratie om werknemers toegang te verschaffen tot de sites en de werkvoorbereiding bij grotere projecten.
* Ter beschikking stellen van de nodige documenten (plannen, VGW's ... aan aannemers.
* Informeren over de evolutie en problemen bij de uit te voeren werken.
* Opvolgen en registreren van technische en administratieve wijzigingen en mijlpalen in het technisch dossier tijdens en na de werken met als doel een correcte opvolging van het dossier te garanderen.
* Opvolgen dat wijzigingen tijdens de uitvoering opgenomen zijn in het constructiedossier.
* Documenteren van de uitgevoerde werken (fotoarchief, verslagen, ...).
* Melden van grote wijzigingen aan de projectleider.
* Fungeren als aanspreekpunt voor de aannemers op de werf en zorgen dat er een goede informatiedoorstroming is tussen de verschillende partijen (interne en externe) met als doel om conflicten (planning, kwaliteit, locatie, ... proactief te detecteren en oplossingen voor te stellen.
* Voorzitten van contractormeetings en input geven op de werfvergaderingen.
* Escalatie van problemen indien nodig.
* Adviseren bij problemen en de nodige en juiste partijen betrekken om beslissingen te kunnen nemen.
* Instaan voor het samenbrengen en aanmaken van alle nodige informatie met doel de projecten op een veilige manier en volgens de geldende richtlijnen te laten verlopen.
* Verzamelen en analyseren van de nodige informatie.
* Opmaken van PID's, V&G's en TRA's.
* Aanmaken van VGW’s.
* Bijdragen tot het veiligheidsbeleid door het laten naleven van het veiligheidsreglement (werfreglement) en mee te werken aan het voorkomingsbeleid met als doel de veiligheid binnen het bedrijf te garanderen en te verbeteren.
* Kick-off meetings houden en toezien dat de correcte PBM's gebruikt worden.
* Toezien dat de veiligheidsnormen van Belgoprocess toegepast worden en mensen aanspreken op fout gedrag.
* Toolboxen geven aan aannemers.
* Detecteren van verbeteringen en toepassen van geleerde lessen met als doel een continue optimalisatie te verzekeren van de werkzaamheden op de bestaande en nieuwe werven.
* Opstellen van ongewoon voorval, incidentmeldingen en feitenanalyses.
* Verbetervoorstellen opstarten en maatregelen uitwerken binnen het werkdomein.
* Toolboxen opstellen.

Profiel

Aantoonbare kennis van en ervaring met
* Aanslaan van lasten (attest kunnen voorleggen)
* Conventionele en nucleaire veiligheid
* Technische installaties (burgerlijke bouwkunde, elektriciteit, meet- en regeltechniek, controlebediening, machinebouw)
* VCA basis (attest kunnen voorleggen)
* Werken op hoogte

Wat bieden wij?