Werftoezichter

  • EJ296
Solliciteren

Jouw talent hunter is Elke Janssens

Doelstelling

Werfopvolging van diverse technische projecten (disciplines bouwkunde, HVAC, sanitair, elektriciteit en infrastructuur)

Voornaamste taken

– Je volgt de werven administratief op en verwerkt de werfgegevens digitaal
(vergunningsaanvragen, opvolgen toegangsaanvragen,...).
– Je controleert of alle goedgekeurde plannen en bestekken aanwezig zijn
– Je kijkt na of een gedetailleerde meetstaat is bijgevoegd
– Je bent aanwezig op de rondgangen
– Je bent aanwezig op de werfvergaderingen
– Je controleert of de op de werf aangevoerde of afgevoerde materialen en grondstoffen
voldoen aan de specificaties
– Je volgt de werken van de aannemer op
– Je controleert de kwaliteit en nauwkeurigheid van de uitvoeringsmethodes en materialen.
– Je houdt toezicht op monsternames en uitvoering van proeven
– Je houdt toezicht op werkzaamheden in de nabijheid van belangrijke leidingen,
nutsvoorzieningen en installaties
– Je houdt toezicht op de veiligheid op de werf en meldt onveilige situaties onmiddellijk
– Je maakt vaststellingen en aantekeningen van ongekende en niet volgens plan liggende
bestaande rioleringen, ondergrondse constructies, massieven, slechte gronden,
afwijkingen op uitvoeringen, eventuele aanpassingen
– Je volgt dagelijks de meerwerken en eventuele regie-uren van de arbeiders en machines
op en rapporteert aan de projectverantwoordelijke
– Je houdt het dagboek der werken dagelijks gedetailleerd bij
– Je neemt deel aan de kwaliteitscontrole in overleg met projectmanager en leidend
ingenieur
– Je bereidt het nazicht van de vorderingsstaten voor
– Je bepaalt de juist uitgevoerde hoeveelheid na beëindiging van een post door de
aannemer
– Je coördineert samenlopende projecten (afstemmen met overige projecten)
– Je houdt de toegankelijk en hinder tijdens de werken in het oog

Profiel

– Bouwkundige opleiding (A1, professionele bachelor)
– Ervaring als werftoezichter voor nutsleidingen (waterleiding, gasleiding, riolering, ...) is
een pluspunt
– Opleiding Vlario werftoezicht is een meerwaarde
– Kennis van SB250 is een meerwaarde
– Kennis van wetgeving overheidsopdrachten is optioneel
– Kennis van MS Office + MS Project
– Vertrouwd zijn met een projectmatige aanpak;
– Goede organisatorische en communicatieve vaardigheden;
– Aangepaste kennis van het Nederlands, Frans en het Engels
– In het bezit van een rijbewijs B

Wat bieden wij?