Automatisatie ingenieur

  • VS22633
  • Dessel
Solliciteren

Jouw talent hunter is Valérie Smolders

Doelstelling

Het project dat de kandidaat zal moeten begeleiden is het vervangen van ons alarmsysteem.
Het programmeren is eerder miniem, het is eerder projectbegeleiding met een goede bagage technisch inzicht.

Persoon zal enerzijds programmatie, installatie van machines/installaties/… op zich nemen.
Maar langs andere kant ook effectief hands-on op de field gaan om testings uit te voeren, testings te coördineren, etc…

Wat hier ook bij komt kijken en belangrijk is om mee te geven, dat persoon ook documentatie zal moeten verzorgen van alle werkzaamheden. Daarnaast ook wanneer er een noodzaak is om een aankoop te doen zal het opmaken en opvolgen van een bestek (conform Wet op overheidsopdrachten) bij deze persoon liggen.
Ervaring specifiek hiermee is geen must, maar moet wel duidelijk zijn dat dit een deel is van het takenpakket naast het louter ‘automatiseren’.

Voornaamste taken

* Fungeren als kennisdrager voor het vakgebied binnen de organisatie met als doel specifieke informatie binnen de
organisatie te centraliseren, te standaardiseren en te borgen.
* Actueel houden van het kennisniveau en zorgen voor de borging van de kennis.
* Opstellen en controleren van engineering specificaties en standaarden.
* Geven van opleidingen en advies omtrent de eigen specialisatie.
* Fungeren als technisch eindverantwoordelijke gedurende de technische fase van projecten en verlenen van technische adviezen binnen het vakgebied, aan interne en externe partijen, met als doel te komen tot een uitvoering van het project dat voldoet aan de vooropgestelde standaarden.
* Geven van theoretische en praktische adviezen op vlak van ontwerp en uitvoering.
* Opstellen en controleren van technische lastenboeken of datasheets binnen het vakgebied rekening houdende met de wettelijke vereisten, normen, richtlijnen, best beschikbare technologie en TCO (Total Cost of Ownership).
* Opvolgen en controleren van de uitgevoerde werkzaamheden.
* Technische input geven in risicoanalyses.
* Input geven over wijzigingen betreffende technische installaties binnen het eigen vakgebied met als doel de werking en de functionaliteit ervan te waarborgen op lange termijn.
* Opmaken van beheerplannen en budgetvoorstellen voor vervangingen, vernieuwingen en aanpassingen in het kader van het lange termijn beheer rekening houdend met de geldende wetgevingen en opmerkingen vanuit keuringen, onderhoud en projecten.
* Mee waken over de dagdagelijkse werking, beheer onderhoudsplan, opstellen onderhoudsprocedures en voorstellen tot verbetering signaleren.
* Bewaken van de onderhoudbaarheid van de technische installaties op lange termijn en zorgen dat de technische vereisten steeds gewaarborgd blijven.
* Analyseren, zoeken naar eigenlijke oorzaak en formuleren van oplossingen voor complexe problemen binnen het eigen vakgebied met als doel een vlotte uitvoering te bekomen of defecten aan de installaties te vermijden.
* Aanduiden en bewaken van de kritische factoren en afwijkingen hierop bijsturen en / of melden bij de hiërarchie.
* Een actieplan uitwerken en implementeren.
* Opmaken van rapporten en aanbevelingen en hierbij de nodige informatie verzamelen.
* Leiden, organiseren, uitvoeren, evalueren en bijsturen van projecten met technische diepgang, binnen het eigen vakgebied in samenwerking met andere medewerkers, met als doel het bekomen van technische installaties die voldoen aan de wettelijke, uitbatings- en veiligheidseisen.
* Technisch vertalen van de behoefte in een conforme oplossing.
* Coördineren van het project van beginfase tot afsluitingsfase volgens de geldende PMO procedure.
* Opvolgen van het projectbudget.
* Plannen en rapporteren met betrekking tot het project met als doel een tijdige realisatie te bekomen en bovendien de stakeholders op de hoogte te houden van het projectverloop.
* Opstellen, bewaken en bijsturen van de planningen en projectgerelateerde documenten.
* Rapporteren aan betrokken stakeholders met betrekking tot o.a. projectstatus en budget.
* Coördineren van de werkzaamheden binnen het project met als doel het project op een kostenefficiënte wijze tot een goed einde te brengen.
* Samenstellen en bijsturen van projectbudgetten, financiële opvolging tijdens de uitvoering en opstellen van het eindrapport
* Evalueren van projectdocumenten van (onder)aannemers, studiebureaus, enz.
* Samenstellen en goedkeuren van dossiers om bestellingen of (openbare) aanbestedingen mogelijk te maken.
* Beheren en samenstellen van het volledige projectdossier met de bijhorende procedurele en
administratieve opvolging met als doel de naleving van de geldende wetgeving, procedures en
voorschriften te borgen.
* Borgen dat technische- en veiligheidsspecificaties geïmplementeerd worden.
* Bewaken dat projectgerelateerde vergunningsdocumenten worden opgesteld
* Bundelen van projectgerelateerde dossiers en borging van de volledigheid en correctheid van
informatie (constructiedossier, as-built dossier,...).

Profiel

* Niveau Graduaat of meer dan tien jaar relevante ervaring
* Minstens 5 jaar ervaring met veiligheidskringen (PL, SIL, …)
* Minstens 5 jaar ervaring in een soortgelijke rol as ingenieur automatisatie
* Ervaring met hands-on werken: testen uitvoeren en de coördinatie ervan
* Minstens 5 jaar ervaring met programmatie van technische installaties
* Ervaring in opmaak; nazicht en opvolging van bestekken (conform Wet op Overheidsopdrachten) is een pluspunt
* Ervaring met documentatie van testings, programmaties ,… is een pluspunt

Wat bieden wij?