Ingenieur Expert Bouwkunde

 • EJ25808
 • Dessel

Een mooie kans voor een talent als jij!

Bij Tormans krijg je een vast contract en toch veel variatie door onze uiteenlopende projecten. Loopt een project af? Dan zorgen wij voor een volgend boeiend project bij één van onze klanten. Freelance? Ook dan kan je bij ons aan de slag!

Je komt terecht in een familiaal, no-nonsens bedrijf waar jij op de eerste plaats komt. Gepaste opleiding, persoonlijke begeleiding, advies en coaching op maat. Uiteraard!

Je bepaalt zelf je traject

 • Jobs die bij jou passen
 • Doorgroeimogelijkheden
 • Mooie kansen bij grotere spelers
 • Variatie in opdrachten
 • Ontwikkel je kennis en talent

Je krijgt onze steun

 • Aantrekkelijk salaris
 • Bedrijfswagen
 • Maaltijdcheques, vergoedingen, ...
 • Correcte en snelle administratie
 • Persoonlijke begeleiding

Je verdient ook ontspanning

 • Tormans Café
 • Sinterklaasfeest
 • Meet & Eat
 • Familiedag
 • Recepties

Werken bij Tormans? It's a match!

We zijn een grote speler waar de medewerkers centraal staan. We zijn een familiebedrijf en vinden het behouden van het familiale karakter, in alles wat we doen, héél belangrijk!

Wij zoeken een
Ingenieur Expert Bouwkunde!

De functie is binnen zijn vakgebied de eindverantwoordelijke voor het geven van gespecialiseerd technisch advies en
algemene technische ondersteuning en verantwoordelijk voor het managen van monodisciplinaire technische projecten
met als doel de gehele organisatie te ondersteunen.

Dit zijn je voornaamste taken:

* Fungeren als kennisdrager voor het vakgebied binnen de organisatie met als doel specifieke informatie binnen de
organisatie te centraliseren, te standaardiseren en te borgen.
– Actueel houden van het kennisniveau en zorgen voor de borging van de kennis.
– Opstellen en controleren van engineering specificaties en standaarden.
– Geven van opleidingen en advies omtrent de eigen specialisatie.

* Fungeren als technisch eindverantwoordelijke gedurende de technische fase van projecten en verlenen van
technische adviezen binnen het vakgebied, aan interne en externe partijen, met als doel te komen tot een
uitvoering van het project dat voldoet aan de vooropgestelde standaarden.
– Geven van theoretische en praktische adviezen op vlak van ontwerp en uitvoering.
– Opstellen en controleren van technische lastenboeken of datasheets binnen het vakgebied rekening
houdende met de wettelijke vereisten, normen, richtlijnen, best beschikbare technologie en TCO (Total Cost
of Ownership).
– Opvolgen en controleren van de uitgevoerde werkzaamheden.
– Technische input geven in risicoanalyses.

* Input geven over wijzigingen betreffende technische installaties binnen het eigen vakgebied met als doel de
werking en de functionaliteit ervan te waarborgen op lange termijn.
– Opmaken van beheerplannen en budgetvoorstellen voor vervangingen, vernieuwingen en aanpassingen in
het kader van het lange termijn beheer rekening houdend met de geldende wetgevingen en opmerkingen
vanuit keuringen, onderhoud en projecten.
– Mee waken over de dagdagelijkse werking, beheer onderhoudsplan, opstellen onderhoudsprocedures en
voorstellen tot verbetering signaleren.
– Bewaken van de onderhoudbaarheid van de technische installaties op lange termijn en zorgen dat de
technische vereisten steeds gewaarborgd blijven.

* Analyseren, zoeken naar eigenlijke oorzaak en formuleren van oplossingen voor complexe problemen binnen het eigen vakgebied met als doel een vlotte uitvoering te bekomen of defecten aan de installaties te vermijden.
– Aanduiden en bewaken van de kritische factoren en afwijkingen hierop bijsturen en / of melden bij de
hiërarchie.
– Een actieplan uitwerken en implementeren.
– Opmaken van rapporten en aanbevelingen en hierbij de nodige informatie verzamelen.

* Leiden, organiseren, uitvoeren, evalueren en bijsturen van projecten met technische diepgang, binnen het eigen vakgebied in samenwerking met andere medewerkers, met als doel het bekomen van technische installaties die voldoen aan de wettelijke, uitbatings- en veiligheidseisen.
– Technisch vertalen van de behoefte in een conforme oplossing.
– Coördineren van het project van beginfase tot afsluitingsfase volgens de geldende PMO procedure.
– Opvolgen van het projectbudget.

* Plannen en rapporteren met betrekking tot het project met als doel een tijdige realisatie te bekomen en
bovendien de stakeholders op de hoogte te houden van het projectverloop.
– Opstellen, bewaken en bijsturen van de planningen en projectgerelateerde documenten.
– Rapporteren aan betrokken stakeholders met betrekking tot o.a. projectstatus en budget.

* Coördineren van de werkzaamheden binnen het project met als doel het project op een kostenefficiënte wijze
tot een goed einde te brengen.
– Samenstellen en bijsturen van projectbudgetten, financiële opvolging tijdens de uitvoering en opstellen van
het eindrapport
– Evalueren van projectdocumenten van (onder)aannemers, studiebureaus, enz.
– Samenstellen en goedkeuren van dossiers om bestellingen of (openbare) aanbestedingen mogelijk te
maken.

* Beheren en samenstellen van het volledige projectdossier met de bijhorende procedurele en
administratieve opvolging met als doel de naleving van de geldende wetgeving, procedures en
voorschriften te borgen.
– Borgen dat technische- en veiligheidsspecificaties geïmplementeerd worden.
– Bewaken dat projectgerelateerde vergunningsdocumenten worden opgesteld
– Bundelen van projectgerelateerde dossiers en borging van de volledigheid en correctheid van
informatie

focus ligt op:
– Specifieke eisen voor nucleaire aspecten bij bouw
– Kennis conventionele bouwtechnieken
– Ervaring op gebied van bouwprojecten in een industriële omgeving is vereist.
– Ervaring met stabiliteitsberekeningen is een pluspunt.
– Wil deelnemen aan het ganse traject: ontwerp, bestek/aanbesteding, projectleider in minder grote projecten
– Mix tussen field- en bureauwerk

Dit zijn must-haves voor deze job:

Aantoonbare ervaring in projectcoordinatie

Aantoonbare ervaring met grote nieuwbouwprojecten in een industriele omgeving

Aantoonbare kennis van en ervaring op gebied van bouwprojecten in een industriële omgeving

Ervaring met Stabiliteitsberekeningen (= pluspunt)

Kennis van en ervaring met conventionele en nucleaire veiligheid (= pluspunt)

Solliciteer nu

Antwerpen : CMB.TECH / Tormans Wouter & Koen